Lämna ändringsförslag

Örebro

Banvaktsstuga, riven
Örebro C–Örebro S–Kumla–(Hallsberg)

Namnet är antaget, men med ett läge vid Örebro C bangård är det närmast självklart att stugan hette så.

Enligt Häradsekonomiska kartan (1864-67), låg en banvaktsstuga på järnvägens västra sida ungefär där nu Ringgatan (norra delen) ansluter till Västra Bangatan, 350 meter söder om stationshuset vid Örebro C. Den betecknas Banvaktarstuga. Se den undre markeringen på kartan nedan.

På en ritning i Vissa större statsbanestationer från 1875 ligger en banvaktsstuga på järnvägens västra sida, 300 meter söder om Örebro C stationshus, alltså 50 meter längre norrut än den tidigare nämnda stugan. Det motsvarar omedelbart norr om den plats där Kilsgatan nu ansluter till Västra Bangatan. Stugan ligger parallellt med järnvägen och har ingången på den bort från banan vända långsidan. Se den övre markeringen på kartan nedan.

Stugan saknas på motsvarande ritning från 1862. På en ritning från 1914 är den borta.

Frågan är om den i första stycket nämnda stugan blivit felaktigt inritad på kartan eller att ordet Banvaktarstuga hamnat för långt ner. 1875 års ritning är mer tillförlitlig än den häradsekonomiska kartan, varför det här förutsätts att stugan legat vid Kilsgatan och att det inte kan anses klarlagt om det existerat någon stuga vid Ringgatan..

Kilometertal

223,85-9

Socken

Nikolai

Kommun

Örebro

Län

Örebro

Ändringsförslag till objektet Örebro

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: lY9xBo