Lämna ändringsförslag

Rösavi

Banvaktsstuga, riven 1959
Örebro C–Örebro S–Kumla–(Hallsberg)
312 Rösavi, även Sannahed, enligt förslag 1938 om flyttning och tillbyggnad. Den blåmarkerade marken tillköptes. Den tidigare tomten var det ofärgade området närmast vägövergången, där stugans ursprungliga läge kan anas bakom de röda siffrorna 312..

Även benämnd Sannahed med stugnummer 312 (1938).

1938 föreslagen till tillbyggnad: "Fristående källare och tvättstuga finnes. Bör flyttas för erhållande av fri sikt. Därest stugan tillbyggs, ämnar banvakten taga till sig hustruns mor, varigenom antalet familjemedlemmar ökas till 5".

Stugan var av äldsta typen (modell 1855) och låg tätt intill vägen på dess södra sida och järnvägen. Den föreslogs flyttad bort från banan och tillbyggd enligt ritningen ovan.

Banvakter

1862 - ?
Anders Andersson Harfot, på 1890-talet Anders Andersson Fält, f. 1824-01-16 i Skallsjö (P), död 1898-08-12 på Norra Via ägor i Kumla.
Gift 1) Anna Andreasdotter, f. 1822-07-12 i Skallsjö, död 1860 i Kusebacka, Skallsjö (P).
Gift 2) 1863 med Elsa Andreasdotter, f. 1826 i Skallsjö (P), syster till första hustrun, död 1906 i Arboga sfs.
Inflyttad i november 1862 från Alingsås, blivande hustrun såsom piga.
I husförhörslängden 1866-1870 är Rösavi struket och ersatt med Norra Via ägor.
I husförhörslängden 1891-1895 står under Norra Via ägor: Bor i Örsta (NB 570)

1863 - 1869
Anders Ericsson, f. 1842-09-24 i Hardemo (T), död 1921-08-06 i Lövsta 1, Kumla.
Gift 1863 med Christina Larsdotter, f. 1841 i Kumla, död 1915 i Lövsta, Kumla.
Inflyttad i april 1863 från Hardemo (T), hustrun 1863 från föräldrahemmet på Örsta ägor i Kumla.
Utflyttad i juni 1869 till Bodarna (Ramundeboda) (T).

1873 - 1888
Johan Peter Olin, f. 1845-01-16 i Ullervad (R), död 1927-04-19 i Norra Via, Kumla.
Gift 1872 med Maria Charlotta Larsdotter, f. 1850 i Hjälstad (R), död 1920 i Granelund, Norra Via ägor i Kumla.
Inflyttad i november 1873 från Hjälstad (R).
I husförhörslängden 1881-1890 står ”banvakt på N. Via”
Utflyttad i november 1888 till Norra Via ägor i Kumla.

1875 - 1884
August Isaksson Söderqvist, f. 1849-11-03 i Flakeberg (R), död här 1884-06-28 av lungsot.
Gift 1875 med Johanna Jakobsson, f. 1848 i Mariestad, död 1921 i Örebro Olaus Petri.
Inflyttad i november 1875 från Mariestad.
Efter makens död flyttar Johanna i april 1886 till Örebro.

1875 - 1903
Johan Magnus Qvist, f. 1845-01-12 i Leksberg (R), död 1910-11-17 i Marielund, Kumla.
Gift 1874 med Maria Kristina (Maja Stina) Johansdotter, f. 1844 i Kvänum (R), död 1924 i Marielund 1, Kumla.
Inflyttad i november 1875 från banvaktsstuga vid Kumla station.
Utflyttad i augusti 1903 till Kumla station.

1884 - 1903
Olaus Karlsson, f. 1848-10-03 i Alingsås, son till banvakten Karl Olofsson i dennes första äktenskap, död 1941-10-01 i Vattenön, Västra Lärketorp, Mjölby.
Gift 1878 med Anna Maria Nilsdotter, f. 1851 i Björsäter (R), död 1927 i Vattenön, Västra Lärketorp, Mjölby..
Inflyttad i oktober 1884 från hyrd bostad på Södra Mos ägor, dit i december 1883 från Mosjö (T)
Utflyttad i oktober 1903 till banvaktsstugan Egeby i Mjölby.
Sonen Karl Rudolf Karlsson, f. 1889-03-12 blev extra banvakt i Skänninge och omkom i tjänsten 1912.

1888 - 1894
Per Oskar Jansson, f. 1858-05-24 i Lerbäck (T), död 1932-09-25 i Lilla Hällby, Kumla.
Gift 1884 med Karolina Jansdotter, f. 1851 i Godegård (E), död 1937 i Lilla Hällby, Kumla.
Inflyttad i januari 1888 från Lerbäck (T).
Utflyttad i augusti 1894 till Hardemo (T).

1901 - 1901
Johan Arvid Westerberg, f. 1874-06-14 i Lerbäck (T), död 1938-11-18 i Örebro Nikolai.
Gift 1898 med Alvida Desideria Andersdotter, f. 1866 i Hammar (T), död 1935 i Dunsjö, Lerbäck (T).
Inflyttad i februari 1901 från Lilla Edet på Kumlaby ägor i Kumla, där han varit extra banvakt och arbetare, inflyttad från Lerbäck 1898.
Utflyttad i oktober 1901 till Mosjö (T), därifrån 1908 till Dunsjö banvaktsstuga i Lerbäck (T), hans barndomshem, där han blev banvakt efter fadern.

1903 - 1929
Karl Axel Ström, f. 1874-08-23 i Botkyrka (B), son till banvakten Karl Erik Ström och hans hustru Kristina i Brantbrink (Tullinge). Död 1955-08-16 i Alegård, Östertälje (B).
Gift 1903 med Emma Vilhelmina Lindblom, f. 1882 i Kärnbo (D), död 1945.
Inflyttad i augusti 1903 från banvaktsstuga 24 Igelsta i Södertälje lfs.
Utflyttad i december 1929 till Södertälje lfs.

1903 – 1928 - ?
Axel Emil Pettersson Sjöberg, f. 1873-07-25 i Stenstorp (R), död 1958-08-16 i Kumla.
Gift 1902 med Hildegard Gertrud Eriksson, f. 1879 i Stenstorp (R), död här 1920.
Inflyttad i november 1903 från Hed (U).
Sjöbergs mor Augusta Pettersson, f. Nilsdotter, f. 1847 i Stenstorp (R) bor här också från 1911, då inflyttad från Stenstorp (R), är banvaktsänka. Död här 1928-10-02

Kilometertal

203,232

Nummer

314
298
312

Socken

Kumla

Kommun

Kumla

Län

Örebro

Byggd

1862

Ändringsförslag till objektet Rösavi

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: mElkwD