Lämna ändringsförslag

Via

Banvaktsstuga, riven före 1998
Örebro C–Örebro S–Kumla–(Hallsberg)

Finns med på häradsekonomiska kartan (1864-67).

Distriktschefen (I distriktet) skriver 1930 till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Enär den gamla och obebodda banvaktstugan No 311 Via mellan Kumla och Hallsberg icke är behövlig såsom bostad för banvakt, har det ifrågasatts att försälja densamma.

Genom stugans bortförande från platsen erhålles fri sikt från den intilliggande vägen över banan, varvid ringverket invid vägövergången skulle kunna borttagas.

Ett antagbart anbud å 725 kr för stuga och uthus bortförda från platsen har erhållits och hemställes om Styrelsens medgivande att för denna summa få försälja stuga och uthus."

Järnvägsstyrelsen medgav försäljningen.

Notera att stugan här getts numret 311, medan den rätteligen bör ha haft nr 313. Det anges uttryckligen att den aktuella stugan låg mellan Kumla och Hallsberg vilket stämmer in på 313 Via, men inte på 311 Södra Mos som låg mellan Kumla och Örebro. Å andra sidan finns en del oklarheter när det gäller stugnumreringen Örebro - Hallsberg.

Banvakter

1909 - 1929
Anders Gustaf Larsson, f. 1871-05-28 i Skärv (R), död 1951-12-28 i Kumla.
Gift 1895 med Vilhelmina Jonsson, f. 1867 i Axberg (T), död 1950 i Kumla.
Inflyttad i april 1909 från Sala.
Utflyttad i oktober 1929 till Kumla station.

Kilometertal

205,221

Nummer

313
297
311

Socken

Kumla

Kommun

Kumla

Län

Örebro

Byggd

1862

Såld

1930

Ändringsförslag till objektet Via

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 0qpkLi