Lämna ändringsförslag

Mosås

Banvaktsstuga, riven omkring 1932
Örebro C–Örebro S–Kumla–(Hallsberg)

I plan Krylbo-Mjölby betecknad med nr 306, men enligt tydlig spårplan var numret 305. Finns med på häradsekonomiska kartan 1864-67. Saknas på ekonomiska kartan 1955.

Av modell 1855 som förlängts med en bakre del med sidoentré likt modell 1872 vänster.

Ur distriktschefens (I D) skrivelse i september 1932 till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

Distriktschefen vill härmed underrätta, att banvaktstugan 305 å Mosås bangård är i mycket dåligt skick och omöjlig att uthyra. Då den ej är behövlig för statens järnvägar har anbud infordrats å dess försäljning för bortflyttning från statens järnvägars område. Sedan anbud å 400 kr nu inkommit är meningen att försälja stugan, så framt från Styrelsens sida ej är något att häremot erinra, varom meddelande i så fall utbedes snarast.

Järnvägsstyrelsen hade inte något att erinra.

Kilometertal

214,962

Nummer

305

Socken

Mosjö

Kommun

Örebro

Län

Örebro

Ändringsförslag till objektet Mosås

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: PoW2vW