Lämna ändringsförslag

Stora Höga

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 2007
(Olskroken)–Tingstad–(Stenungsund)
Stora Höga station efter 1942, det år då det nya stationshuset uppförts, medan det gamla fortfarande ligger kvar. Bild från Järnvägsmuseet.                                                                                      Foto: Okänd.
Stora Höga station i maj 1943. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Ingeborg Enander.
Stora Höga station på 1940-talet (postgånget 1949). Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
Stora Höga station omkring 1971. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.

Hållplats 1905, håll- och lastplats 1936, station 1946 (enligt Sveriges Järnvägsstationer).

Håll- och lastplats 1920, station 1936, nedlagd 1984 (enligt Järnvägsdata).

Enligt Statens Järnvägars särtryck nr 41 Svensk Järnvägs- och Stationsförteckning per den 1 september 1945 var Stora Höga en håll- och lastplats.

Före 1920 benämnd Vallen.

Ursprungligen fanns ett stationshus av den vanliga bohusbanetypen. Fråga om rivning av byggnaden och uppförande av en ny väcktes 1938, orsaken är inte känd. Enligt uppgift i Järnvägsmuseets bildarkiv skall den nya stationsbyggnaden ha uppförts 1942.

Kilometertal

41,024

Signatur

Sth

Socken

Jörlanda

Kommun

Stenungsund

Län

Västra Götaland
Göteborgs och Bohus

Ändringsförslag till objektet Stora Höga

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: kY8zVo