Lämna ändringsförslag

Alafors

Banvaktsstuga, kvar 2004
(Olskroken)–Almedal–Fjärås–Varberg
539 och 540 Alafors enligt ekonomiska kartan 1965.
539 Alafors på delförstoring av ett vykort postgånget 1905. Förlag: Grehn & Jaenzon. Foto: Okänd.
539 Alafors den 7 oktober 2011. Foto: Gunnar Andersson.
539 Alafors den 7 oktober 2011. Foto: Gunnar Andersson.

Ur distriktschefens (II distriktet) skrivelse i juni 1933 till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Vid Alafors, intill gamla järnvägslinjen mellan Lindome och Annebergs järnvägsstationer, äger Statens järnvägar tvenne banvaktsstugor, som, sedan linjen här blivit omlagd, icke längre äro behövliga för järnvägsdriften och på grund av de höga skatterna i socknen icke heller kunna uthyras, då inga äro villiga bosätta sig där. På grund härav hava upprepade försök gjorts att försälja stugorna, men de avgivna anbuden hava varit så låga, att de icke ansetts kunna tillstyrkas. För några dagar sedan anmälde sig emellertid en köpare, som är villig att betala 5.500 kronor för båda stugorna och med denne har bilagda köpeavtal upprättats för den händelse Kungl. styrelsen anser att frågan bör hänskjutas till Kungl. Maj:ts prövning.

Den ena stugan (539) innehåller 1 rum och kök å undra botten och ett vindsrum. Såväl köket som rummen äro mycket små och stugan i övrigt är i dåligt skick och tarvar därför rätt stora kostnader för att göras beboelig. Den andra stugan (540) innehåller 1 rum och kök av ordinär storlek och är i bättre skick. Båda stugorna äro uppförda i tegel.

Till stugorna hör ett gemensamt uthus inrymmande tvenne ladugårdar och vedbodar samt två fristående källare.

Tomten omfattar i areal c:a 2600 kvm.

Det angivna anbudet är visserligen lågt men med hänsyn till stugornas avskilda läge från den nya linjen kunna Statens järnvägar icke göra sig någon nytta av dem och någon uthyrning torde vara helt utesluten på grund av förut nämnda höga skatter i socknen. På grund härav tillstyrkes försäljningen.”

Vidare är noterat:
nr 539 Alafors bvstuga tegel uppförd 1888, 1 rum 17 kvm 1 rum å vinden 16,5 kvm, köket 10 kvm. och kök 15 kvm. Källare granit uppförd 1888. Uthus se 540.

nr 540 bvstuga tegel uppförd 1898, 1 rum 24 kvm och kök 15 kvm. Uthus två uppfört 1898 och avträden två till 539 och 540. Källare i grunden.

Köpare var Hugo Eriksson, Göteborg.

Kilometertal

21,42

Nummer

539
2278

Socken

Älvsåker

Kommun

Kungsbacka

Län

Halland

Ändringsförslag till objektet Alafors

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: ö5bBjR