Lämna ändringsförslag

Bersbo

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 1987, se anm
(Norsholm)–Ringstorp–Åtvidaberg
Bersbo station. Närmast till vänster ligger det ursprungliga stationshuset, från Åtvidaberg-Bersbo järnvägs dagar kvar. Längre bort syns det senare stationshuset som byggdes då banan blev en del av linjen Norsholm - Västervik i slutet av 1870-talet.  Foto: Okänd.
Bersbo station 1979. Femton år efter nedläggningen av järnvägen stod stationshuset kvar övergivet och skulle göra så ytterligare ett antal år. Foto: Jöran Johansson.
Bersbo station 1979. Banan slutade här från början och var inte anpassad för någon fortsättning norrut. Då den byggdes ut till Norsholm måste bangården förläggas i en kurva. Foto: Jöran Johansson.
Bersbo station 1979. Det enkla men välproportionerliga uthuset har till skillnad från stationshuset fått behålla sin utsmyckning.  Foto: Jöran Johansson.
Bersbo station 1979. Det lilla godsmagasinet låg kvar i samma avsaknad av vård och underhåll som övriga byggnader.  Foto: Jöran Johansson.
Bersbo station 1979. Här lastades malm ut en gång i tiden. Foto: Jöran Johansson.

Stationshuset flyttat i ett stycke till Lakvik en natt i början av juni 1987. Det används där som stationshus vid Risten - Lakviks museijärnväg, kvar 2019. Hela bangårdsområdet har utplånats, i samband med att gruvområdet sanerats och täckts över för att förhindra urlakning av tungmetaller. En uråldrig gruvmiljö förvanskades därvid, även om två gruvlavar och ett antal gruvarbetarbostäder fortfarande finns kvar. Det gamla maskinhuset som på senare år inrymt ett metallgjuteri totalförstördes av brand 2007.

Banvakter

Vid Bersbo station redovisas ett antal banvakter i kyrkbokföringen från 1902. Det är sannolikt att de var bosatta i den 1903 uppsatta banvaktsstugan Gruvsjön och har därför hänförts dit.

Kilometertal

32,474

Signatur

Beo

Socken

Värna

Kommun

Åtvidaberg

Län

Östergötland

Ändringsförslag till objektet Bersbo

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 2bJjÅK