Lämna ändringsförslag

Norsholms gård

Banvaktsstuga, riven efter 1947, se anm
(Norrköping C)–Kimstad–Norsholm–Linköping
Norsholms gård, här hus 9 C men otvivelaktigt från början en banvaktsstuga. Bilden uppges vara tagen på 1950-talet, i vart fall efter 1932 (kontaktledningen i bakgrunden tillkom då). Bilden kommer från Kimstads hembygdsgård och har förmedlats av Tommy Tyrberg. Foto: Okänd.
Norsholms gård, banvaktsstuga med okänt nummer på 1950-talet.  Foto: Okänd.
Norsholms gård, f.d. banvaktsstuga med okänt nummer, enligt uppgift är bilden från 1950-talet. Delförstoring av föregående bild. Foto: Okänd.
Norsholms gård på 1950-talet, f.d. banvaktsstuga med okänt nummer. Foto: Okänd.
Norsholms gård på 1950-talet, delförstoring av föregående bild. Foto: Okänd.

Stugan finns medtagen på en bangårdsritning från 1926, men är där betecknad "hus 9C", dvs bostad för andra järnvägsanställda än banpersonal. Den är av typisk banvaktsstugemodell av den äldsta typen men har någon gång byggts till 3-4 meter bakåt. Tillägg: Bilder på stugan (se ovan) visar att den inte förlängts utan var i originalutförande ända till slutet. Ritningen är alltså felaktig härvidlag.

Någon banvaktsstuga här är inte känd, men det kan med tanke på läget i stationens periferi och byggnadens utformning så gott som uteslutas att den byggts som ett hus 9.

Namnet är givetvis antaget, men läget invid Norsholms gård gör det mycket sannolikt.

Stugan uppges ha rivits i samband med att Riksväg 1 byggdes om för att inte längre passera genom Norsholms samhälle, omkring 1954.

Kilometertal

204,012

Socken

Kimstad

Kommun

Norrköping

Län

Östergötland

Ändringsförslag till objektet Norsholms gård

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 9E2Cfy