Lämna ändringsförslag

Eksund

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven
(Norrköping C)–Kimstad–Norsholm–Linköping
Eksund station omkring 1895. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Hilding Eek.
Eksund station på en bild från Järnvägsmuseet. Efter att stationen öppnades 1872 var Eksund omlastningsplats mellan järnvägen och sjötrafiken på Glan för gods till och från Finspongs styckebruk. Då Finspong - Norsholms järnväg öppnades 1885 upphörde godstrafiken mellan Finspång och Eksund. Portalkranen och lastpråmen på bilden gör det rimligt att anta att bilden härrör från tiden 1872 - 1885. Foto: Okänd.
Eksund station omkring 1900 (osäker uppgift). Vykort från John Fröbergs Konstförlag, Finspång. Foto: Okänd.

Banvakter

Dessa banvakter är upptagna direkt under stationen, inte i någon av banvaktstugorna.

1924 – 1929
Elis Birger Napoleon Ternstedt, f. 1895-09-13 i Skärkind (E), död 1973-10-15 i Norrköpings Östra Eneby.
Gift med Astrid Kristina Sjöholm, f. 1895 i Askersund lfs, död 1984 i Norrköpings Östra Eneby.
Inflyttad i oktober 1924 från Östra Eneby (E).
Utflyttad i juli 1929 till Kila (D).

1932 - 1934
Karl Hilmer Leander Arenvall, f. 1894-03-21 i Degerfors (AC), död 1978-02-08 i Norrköpings S:t Olai.
Gift med Edit Maria Österlund, f. 1890 i Krokek (E), död 1959 i Norrköpings S:t Olai.
Inflyttad i oktober 1932 från Norrköpings S:t Olai.
Bor i bostadshus 9.
Utflyttad i april 1934 till Östra Eneby (E).

1932 - 1934
Karl Albert Gerhard Karlsson, f. 1897-11-11 i Nässjö, död 1992-06-06 i Nässjö.
Gift med Hanna Ottilia Johansson, f. 1898 i Barkeryd (F), död 1983 i Nässjö.
Inflyttad i oktober 1932 från Nässjö lfs.
Bor i bostadshus 9.
Utflyttad i oktober 1934 till Uppsala Domkyrko.

1932 – 1939 - ?
Johan Edvin Nilsson, f. 1895-07-19 i Kimstad (E), död 1952-08-19 i Norrköpings S:t Olai.
Gift med Klara Hilda Eleonora Alvar, f. 1896 i Östra Harg (E).
Inflyttad i oktober 1932 från Västerljung (D).
Bor i bostadshus 9B. Var tidigare banvakt i 430 Torp i Borg.
Kvar 1939.

1934 – 1939 - ?
Klas Elis Alvar, f. 1894-04-16 i Östra Harg (E), död 1961-12-04 i Linköping.
Gift med Karin Matilda Skog, f. 1898 i Törnevalla (E), död 1985 i Linköping.
Inflyttad i april 1934 från Linköpings Domkyrko.
Bor i hus 9A.
Kvar 1939.

1934 – 1939 - ?
Sigfrid Albert Bilfeldt, f. 1898-01-23 i Kvillinge (E), död 1956-08-12 i Eksunds järnvägsstation, Norrköpings Borg.
Gift med Signe Ingeborg Eleonora Karlsson, f. 1899 i Kvillinge (E), död 1968 i Norrköpings Matteus.
Inflyttad i november 1934 från Spånga (A).
Är först noterad som järnvägstjänsteman, vilket ändrats till banvakt.
Kvar 1939.

1935 – 1939 - ?
Extra ordinarie banvakt
Knut Hjalmar Holm, f. 1906-12-19 i Sköllersta (T), död 1972-02-17 i Katrineholm.
Gift med Margit Elisabet Larsson, f. 1908 i Östra Eneby (E), död 1952 i SJ Driftcentral, Brännkyrka (A).
Inflyttad 1935 från Solliden under Eksund.
Bor i hus 9A, står först som banarbetare, därefter e.o. banvakt.
Kvar 1939.

Kilometertal

190,524

Signatur

Ek, Ekd

Socken

Borg

Kommun

Norrköping

Län

Östergötland

Ändringsförslag till objektet Eksund

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: P0jXBc