Lämna ändringsförslag

Rycklösa

Banvaktsstuga, kvar 2015
(Norrköping C)–Kimstad–Norsholm–Linköping
452 Rycklösa den 25 maj 2020. Foto: Charlotte Hedenström.
452 Rycklösa den 25 maj 2020. Foto: Charlotte Hedenström.
452 Rycklösa den 25 maj 2020. Foto: Charlotte Hedenström.
452 Rycklösa den 25 maj 2020. Foto: Charlotte Hedenström.

Skrivelse 1937-08-23 från distriktschefen (I distriktet) till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Ang. försäljning av mark och banvaktstuga å linjen Linghem - Linköping C.

Anbud har inkommit å köp av banvaktstugan nr. 452 Ryckelösa å linjen Linghem - Linköping C jämte tillhörande markområde om c:a 2.800 kvadratmeter. Anbudet har avgivits av kontoristen Axel Emil Carlsson i Linghem och lyder å 4.000 kronor.

Stugan byggdes år 1877 och innehöll då ett rum och kök men ombyggdes år 1917 till två rum och kök enligt ritning Bbra 4541 och 4541A. Stugan är utförd av timmer och bräder på grund av sten och betong samt är täckt med tegel. Å tomten finnes fristående källare och uthus av bräder. Årshyran för bostaden utgör 336 kronor. Vägen till stugan utgöres av en över banan ledande ägoväg.

Det erbjudna priset är visserligen lägre än vad tidigare erhållits för stugor av denna storlek, men stugan är numera kall och dragig, varför det för närvarande utgående hyresbeloppet icke framdeles kan erhållas med mindre än stugan diktas och ompanelas, vilket arbete beräknas belöpa sig till 800 kronor. Då området och stugan icke äro eller framdeles beräknas bliva erforderliga för Statens järnvägars behov samt den erbjudna köpeskillingen kan anses skälig, får distriktschefen anhålla om Järnvägsstyrelsens bemyndigande att träffa köpeavtal om försäljning av område och stuga i enlighet med närslutna förslag till sådan avtal."

Tillkommande anteckning 1937-12-07:
"Sedan kontorist Carlsson numera transporterats från Linghem, har han avstått från köpet. Köpeavtal ang. försäljningen har i stället träffats med snickaren E.F. Johansson, varvid avtalet kompletterats med förbud mot bebyggelse av viss del av området."

Kilometertal

220,895

Nummer

452
67
206

Socken

Rystad

Kommun

Linköping

Län

Östergötland

Byggd

1877

Såld

1938

Ändringsförslag till objektet Rycklösa

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 84XxHX