Lämna ändringsförslag

Reva

Banvaktsstuga, riven före 1947
(Norrköping C)–Kimstad–Norsholm–Linköping

Modell 1855. Benämns Törnevalla med nummer 134 i skrivelse från baningenjören 1873. Törnevalla även enligt ombyggnadsplan 1917.

Såld 1935 för rivning. En svår olycka ett par år tidigare antas ha påskyndat rivningen, då stugan låg siktskymmande vid en vägövergång.

Ur skrivelse 1935-10-12 från distriktschefen (I distriktet) till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

Ang. borttagande av banvaktstugan 446 å linjen Gistad-Linghem.

Å linjen Gistad - Linghem finnes en tom banvaktstuga n:r 446, som icke beräknas kunna bliva behövlig för banavdelningen. Den är belägen invid en vägövergång för allmänneligen befaren väg och skymmer i hög grad utsikten. Övergången skyddas av ringverk. Stugan är i tämligen gott stånd, men behöver reparation, om den åter skall upplåtas till bostad, vartill emellertid ingen hugad spekulant finnes. På grund härav anhålles om bemyndigande att sälja stugan jämte uthus för rivning, eventuellt att riva den genom statens järnvägars egen försorg. Genom byggnadernas borttagande blir sikten visserligen icke fri enligt Kungl. förordningens fordringar, men förhållandet blir så mycket bättre, att faran för de vägfarande blir obetydlig. För några år sedan inträffade en sorglig olycka på platsen, då tvenne skolbarn påkördes och dödades."

Bemyndigande att sälja stugan för rivning lämnades.

Banvakter

1872 - 1903
Johan August Per Johansson, f. 1842-11-25 i Bringetofta (F), död 1913-04-14 i Fridhem, Stallsberg i Sya (E).
Gift 1) 1865 med Inga Lena Jonsdotter, f. 1841 i Skärkind (E), dödhär.
Gift 2) 1895 med Karolina Sofia Helg, f. 1869-12-13 i Västra Harg (E), död 1918-10-07 i Grindstugan, Lunnarp i Sya (E).
Inflyttad i november 1872 från bvst Gribäcken i Stora Malm (D).
Utflyttad i november 1903 till Motala.

1903 - 1921
Axel Fredrik Stoltz Törnvall, f. 1870-09-20 i Törnevalla, död 1951-03-25 i Gillberga, Nydala i Kimstad (E).
Gift 1899 med Clara Elisabet Olsson, f. 1875 i Borg (E), död här 1919.
Inflyttad i december 1903 från Välinge (M).
Från 1919-01-01 banförman.
Utflyttad i oktober 1921 till Mjölby.

1921 - 1927
Gustaf Teodor Karlsson, f. 1885-02-18 i Lerbo (D), död 1949-05-20 i Linghem, Törnevalla.
Gift 1911 med Elin Cecilia Berglund, f. 1890 i Sköldinge (D), död 1964 i Linköping.
Inflyttad i november 1921 från banvaktsstugan 447 Bjärby i Törnevalla.
Utflyttad 1927 till banvaktsstugan 449 Linghem i Törnevalla.

1929 - 1935
Anders Johan Axelsson, f. 1885-04-05 i Vånga (E), död 1959-11-12 i Linköping.
Gift 1918 med Jenny Kristina Lundberg, f. 1892 i Östanbäck, Byske (AC), död 1954 i Linköping.
Inflyttad 1929 från bvst Bjärby i Törnevalla.
Utflyttad 1935 till banvaktsstugan 448 Gräshagen.

Kilometertal

215,416

Nummer

446F
61
200

Socken

Törnevalla

Kommun

Linköping

Län

Östergötland

Ändringsförslag till objektet Reva

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: qCPiXA