Lämna ändringsförslag

Hagalund

Banvaktsstuga, riven cirka 1898
(Norrköping C)–Kimstad–Norsholm–Linköping

Förutom numret är mycket litet känt om denna stuga som försvann redan i slutet av 1890-talet.

Namnet Hagalund är antaget. Den närmaste banvaktsstugan hette också Hagalund men det var inte ovanligt att flera stugor hade samma namn.

Det finns knappast någon annan tänkbar plats för stugan än där stambanan korsade den gamla vägen mot Norrköping, sedermera riksväg 1. Vägövergången måste ha haft grindar med bevakning och närmaste banvaktsstuga låg ca 400 m längre österut. Det bör ha funnits en grindvaktsbostad på närmare håll.

Några mer exakta uppgifter om läget för stugan har inte påträffats och inte heller någon kartbild som ger någon klarhet. Alla spår av den torde ha försvunnit då Ringstorpsbanan byggdes och drogs på en bro över stambanan.

Den sist boende i stugan flyttade ut i december 1896. I husförhörslängden för perioden 1891-1900 finns en anteckning "Rifven". Den bör ha gjorts senast då längdens uppgifter skulle föras över till en ny bok, dvs år 1900.

Den 1908 färdigställda smalspåriga järnvägen mellan Linköping och Ringstorp fick sin sträckning bestämd genom koncession i december 1896. Samtidigt med banbygget borttogs plankorsningen och "riksvägen" drogs i stället på en bro över järnvägen några hundra meter västerut (järnvägsmässigt söderut) varefter den följde järnvägen och passerade under den bro på vilken Ringstorpsbanan passerade över stambanan. Därefter återgick vägen i sin gamla sträckning i nordostlig riktning.

Banvakter

1874 - 1876
Sven Magnus Ålander, f. 1849-10-11 i Landeryd (E), död 1909-03-13 i Nynäset, Törnsfall (H).
Ogift här, senare (1877) gift med Alma Eklind, f. 1855 i Åker (D), död 1931 i Lilla Nynäset, Törnsfall (H).
Inflyttad 1874 från bvst 210 Hagalund, Linköpings Sankt Lars.
Utflyttad 1876 till Stockholm.

1876 - 1882
Anders Gustaf Jonsson, f. 1859-01-30 I Blacksta (D), död här 1882-07-10.
Gift 1959 med Albertina Olsdotter, f. 1836-09-19 i Lerbo (D), död här 1880-03-27.
Inflyttad i oktober 1876 från bvst Västeråsen i Stora Malm (D).
Efterlämnade åtta barn varav sex hemmavarande 5-19 år gamla.

1882 - 1893
Johan Peter Eriksson Flint, f. 1846-07-06 i Vårdsberg (E), död 1906-08-12 i bvst 209 Torvinge, Linköpings Sankt Lars.
Gift 1872 med Kristina Katarina Isaksdotter, f. 1846 i Skärkind (E), död 1925 i Linköpings Domkyrko.
Inflyttad i november 1882 från Kimstad (E).
Utflyttad i november 1893 till bvst 209 Torvinge i Linköpings S:t Lars.

1893 - 1894
Johan August Gustafsson, f. 1855-08-28 i Norra Solberga (F), död 1940-08-27 i Gustafsberg, Boo i Hjälmseryd (F).
Gift 1) 1876 med Edla Helena Johansdotter, f. 1856 i Nässjö, död 1889 i bvst 309 å Runneryd i Nässjö.
Gift 2) 1890 med Vilhelmina Kristina Klar, f. 1854 i Nydala (F), död 1941 i Gustafsberg, Boo i Hjälmseryd (F).
Inflyttad i juni 1893 från Norra Solberga (F).
Utflyttad i december 1894 till Moheda (G).

1895 - 1896
Extra banvakt (och skomakare)
Axel Leonard Pettersson, f. 1866-04-13 i Linköping, död 1952-03-08 i Göteborgs Johanneberg.
Gift 1) 1888 med Johanna Karolina Eriksson, f. 1856 i Linköping, död 1900 i Jakobslund nr 5, Linköpings Sankt Lars.
Gift 2) 1907 med Benedikta Olsson, f. 1873 i Håcksvik (P), död 1971 i Göteborgs Johanneberg.
Inflyttad i november 1895 från Jakobslund nr 5 i Linköpings Sankt Lars, där han varit extra banvakt och skomakare.
Utflyttad i december 1896 till Jakobslund nr 4 i Linköpings Sankt Lars

Kilometertal

?

Nummer

211

Socken

Sankt Lars

Kommun

Linköping

Län

Östergötland

Ändringsförslag till objektet Hagalund

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: vQjhMÅ