Lämna ändringsförslag

Högåsen hlp

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven efter 1992
(Nora)–Gyttorp–Vikersvik–Kortfors–Bofors–(Strömtorp)
Högåsen hållplats den 7 april 1966.  Foto: Yngve Vikström.
Högåsen hållplats omkring 1968. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Lennart Welander.
Högåsen station den 11 november 1992. Trafiken är nedlagd sedan 1966 och stationsbyggnaden ser medfaren ut. Foto: Sven Olof Muhr.
Högåsen hållplats den 15 september 1996. I 30 år har byggnaden stått utan funktion efter att trafiken lagts ned, men nu är slutet nära. Foto: Mats Björkelund.

På den ekomomiska kartan från 1956 syns tydligt att järnvägen tidigare haft en annan sträckning förbi Högåsen. Från en punkt ca 550 meter norr om stationen hade den gamla linjen en östligare dragning tills den efter 1,5 km gick ihop med den nya.

Trafikplatsen, som enligt järnvägens systematik inte var station utan håll- och lastplats, tillkom samtidigt med järnvägen 1874. Den bör därför ha haft ett annat läge vid den ursprungliga bansträckningen. Den högra nedre markören på kartan visar ett troligt men inte verifierat läge för den äldsta stationen.

Stationshuset flyttat till Karlskoga (Strömtorp) 1882. Kan det ha något samband med linjeomläggningen?

Enligt en spårplan från 1928 fanns här ett rundspår av ca 100 meters längd. Det försvann på 1950-talet och Högåsen reducerades till en hållplats.

Kilometertal

67,5

Signatur

H

Socken

Karlskoga

Kommun

Karlskoga

Län

Örebro

Ändringsförslag till objektet Högåsen hlp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: k59Kjl