Nättraby

Bandel 573:1

Län

Blekinge

Spårvidd

600