Lämna ändringsförslag

Alnaryd

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2012
Nättraby hamn–(Nättraby)–Älmeboda
Alnaryd station omkring 1902. Stationshuset har det ursprungliga utseendet med en gavel mot banan. Alnaryd var ändstation vilket förklarar att det står ett tågsätt utan lok på stationen. Foto: Okänd.
Alnaryd station okänt år efter  då stationshuset byggdes till. Foto: Eric Lundquist.
Alnaryd station Monday, 12 November 2012. Foto: Olle Alm.
Alnaryd station Monday, 12 November 2012.  Foto: Olle Alm.

Olle Alm 2012-11-27:
"Alnaryd var från början ändstation och hade ett litet stationshus av banans standardtyp med en nordlig del vinkelrätt mot spåret och en sydlig del parallellt med spåret. Före 1926 hade detta hus byggts ut till eller ersatts med ett stort hus med tvärgående stora flyglar i norr och söder och en hög mellandel. Särskilt i mitten av 1960-talet byggdes huset om totalt och saknar idag egentliga likheter med de tidigare utförandena. Dagens hus ligger parallellt med spåret på dettas östra sida och är klätt med ljusgrön, liggande panel. En lång takkupa och en veranda utmärker spårsidan. Norr om stationshuset finns flera uthus och magasinsbyggnader kvar och söder om stationshuset finns en ovanpåliggande brunn av vevtyp. (Besök november 2012)."

Kilometertal

c17,3

Signatur

Ad

Socken

Tving

Kommun

Karlskrona

Län

Blekinge

Ändringsförslag till objektet Alnaryd

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: ögqnfe