Lämna ändringsförslag

Tjunnaryd hp

Kombinerad banvaktstuga och trafikplats, riven 1960–1966
(Nässjö)–(Vetlanda)–(Åseda)
Tjunnaryd last- och hållplats 1960. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Sven Ove Lundberg.
Tjunnaryd last- och hållplats 1960. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Sven Ove Lundberg.
Tjunnaryd hållplats 1966. Stationshuset är rivet och ersatt av en väntkur. Sidospåret är borttaget. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Sven Ove Lundberg.
Tjunnaryd hållplats den 6 juni 1987. Foto: Bengt Gustavsson.

I ett dokument från okänt år, i vart fall före 1976, benämns stugan som Tjunaryd.

Ursprungligen fanns här enbart en banvaktsstuga, som senare tillbyggdes med expedition och väntrum. År 2009 fanns inga synliga rester av banvaktsstugan, men en hållplatskur* fanns kvar vid hållplatsen. Av bilderna ovan kan man sluta sig till att rivningen skedde mellan 1960 och 1966 (om bilderna är rätt daterade).

*) Enligt en obekräftad uppgift skall hållplatskuren tidigare ha stått vid Brunnsparken på banan Vetlanda - Holsby (- Målilla).

Hållplatsen nedlades i december 2010. Hållplatskur och godsmagasin revs i december 2011, endast plåtstins och plattform finns kvar idag (notering 2011-12-15).

Det till hållplatsstugan hörande uthuset finns bevarat på en privat tomt i närheten (not 2011).

I maj 2013 rapporteras att hållplatskuren är övertagen av Nässjö järnvägsmuseum och flyttad till museets område i Nässjö. Därifrån har under år 2020 flyttats till Järnvägsmuseet i Gävle.

Kilometertal

25,1

Signatur

Tj

Nummer

-
34

Socken

Björkö

Kommun

Vetlanda

Län

Jönköping

Ändringsförslag till objektet Tjunnaryd hp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: ÖUk231