Lämna ändringsförslag

Lidnäs

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 2006
(Nässjö)–Sävsjö–(Alvesta)
Lidnäs station 1905, första stationshuset. Byggnaden i bakgrunden är sannolikt det nybyggda bostadshuset nr 9. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
Lidnäs station 1953, stationshus nr 2. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
Lidnäs station omkring 1962. Det senast byggda stationshuset uppfördes 1957. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
Lidnäs station omkring 1962. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
Lidnäs station i januari 1989, tydligen en snöfri vinter. Bilden är tagen i riktning söderut och visar närmast stationshus nr 3 och längre bort bostadshuset nr 9. Foto: Sven Olof Muhr.

Då stationen öppnades 1886 uppfördes ett ganska litet stationshus (nr 1) med omisskännliga drag av dubbel banvaktsstuga modell 1872. Av nedanstående tidningsnotis att döma verkar halva byggnaden ha inrymt stationsmästarens bostad och den andra hälften tjänstelokaler.

I Smålandsposten från 1903 kan man läsa:
Järnvägsstyrelsen har … framställt … om extra anslag för 1905 för de nya byggnader och anläggningar vilka styrelsen anser … behövliga.
I planen märkas … vid Lidnäs: uppförande av boställshus för stationsbetjänte med två lägenheter om tillsammans 3 rum och 2 kök jämte uthus och källare 7700 kr. Huset är avsett för inrymmande av en stationsmästare och en stationskarl, för vilka bostäder hittills saknats. Stationsmästarens nuvarande bostad i stationshuset – 1 rum med kök – måste tagas i anspråk för utvidgning av de allmänna lokalerna.

Begärda medel beviljades uppenbarligen för enligt annons den 14 maj 1904 i Smålandsposten infordrar SJ anbud på uppförande av följande byggnader, "på genom järnvägens försorg lagda grunder och socklar": ... ett boställshus af trä vid Lidnäs.

Den byggnad som då av allt att döma uppfördes bör ha varit den som kom att bli boställshus nr 9.

Även om hela det gamla stationshuset (nr 1) därefter utnyttjades för tjänsteändamål blev utrymmet för litet och vid okänd tid (kanske omkring 1920) revs huset och ett nytt större stationshus (nr 2) uppfördes på samma plats som det gamla.

Men även det nya stationshuset (nr 2) skulle med tiden tjäna ut, sannolikt behövdes inte längre de bostadslägenheter som huset inrymde med hänsyn till den utglesning av personalstyrkan som gjordes med början på 1950-talet.

En fråga om modernisering av det gamla stationshuset (nr 2) och bostadshus nr 9 togs upp redan 1949, men i samma ärende väcktes även frågan om att ersätta båda dessa byggnader av nybyggen. Av allt att döma godtogs förslaget om ett nytt stationshus men inte att bygga ett nytt bostadshus.

Ett nytt modernt stationshus (nr 3) med enbart tjänstelokaler och sammanbyggt med ett godsmagasin uppfördes strax norr om det gamla. Det stod färdigt 1957 varpå det gamla stationshuset revs.

Persontrafiken upphörde 1976 och all trafik 1990.

Det sista stationshuset stod kvar ett antal år, men 2006 revs även denna byggnad som den sista järnvägsbyggnaden i Lidnäs.

På kartan nedan visar den övre markeringen läget för stationshus nr 3 och den nedre markeringen läget för stationshusen nr 1 och 2.

Banvakter

1885 - 1886
Extra banvakt
Sven Gustaf Svensson, f. 1858-12-19 i Asa (G), död 1942-04-09 i Elmedal, Aringsås (G).
Gift 1882 med Lina Christina Nilsdotter, f. 1855 i Berg (G), död 1937 i Elmeal, Aringsås Skåningagård, Aringsås (G).
Inflyttad i oktober 1885 från Ölsåkra, Moheda, bosatt i stationshuset.
Utflyttad i november 1886 till Nässjö.

Kilometertal

416,732

Signatur

Lns

Socken

Moheda

Kommun

Alvesta

Län

Kronoberg

Ändringsförslag till objektet Lidnäs

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: tJFUwB