Lämna ändringsförslag

Åäng

Banvaktsstuga, kvar 2013
(Nässjö)–Sävsjö–(Alvesta)

Stugan brann ned natten mellan den 10 och oktober 1880. Inget är känt om dess uppkomst. Under år 1884 återuppfördes den nedbrunna banvaktsstugan.

Uppgifter från internet (uppdaterade 2014 av Kennedy Andersson):

Åängs banvaktstuga tillkom några år efter järnvägens invigning och finns första gången i husförhörslängden 1871. Den ligger på östra sidan av linjen vid Åängsåns utlopp i Dansjön. Numera i privat ägo sedan 1940-talet och har undergått genomgripande renoveringar om- och tillbyggnad. Den siste tjänstgörande banvakten i Åäng var Johan Andersson inflyttad 1915 från Norra Sandsjö.

Ur distriktschefens (III distriktet) skrivelse 1937-07-03 till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Ang. försäljning av banvaktsstugan nr 216 Åäng med tomt vid linjen Grännaforsa-Gåvetorp.

Från doktor A. Aaby-Ericsson i Alvesta föreligger anbud å inköp av rubricerade fastighet - utgörande lägenheten Åäng 1:6 om 0,0926 hektar i Lekaryds socken av Kronobergs län - till ett pris av 1.200 kronor. Fastighetens, vars läge utvisas å bifogade ritning, märkt "11 bansektionen, nr 3394", är icke och beräknas ej heller framdeles bliva behövlig för något statens järnvägars ändamål.

Såsom framgår av nämnda ritning omsluter hägnaden kring banvaktsstugutomten en areal av cirka 0,1250 hektar. Någon handling, utvisande att statens järnvägar äga mer än 0,0926 hektar eller ovannämnda lägenhet, finnes icke å distriktet och ej heller i Järnvägsstyrelsen eller å vederbörande lantmäterikontor enligt därifrån inhämtade upplysningar. Överskjutande areal torde därför ingå i den doktor Aaby-Ericsson tillhöriga fastigheten 5/8 mantal Åäng 1:1, som utgör stamfastighet till Åäng 1:6 och angränsar banvaktsstugutomten i norr, öster och söder.

Den å lägenheten befintliga banvaktsstugan är uppförd år 1884 av tegel under tegeltak samt innehåller 1 r.o.k. Stugan har intill den 1 mars innevarande år varit upplåten som tjänstebostad åt banvakt, som emellertid fått avträda densamma på grund av dess bristfällighet. Den är fuktig och befinner sig i dåligt skick. Dess avskilda läge torde omöjliggöra erhållande av hyresgäster till densamma, varför anses, att statens järnvägar icke bör nedlägga några kostnader för stugans iståndsättande.

Övriga åbyggnader utgöras av uthus av trä - inrymmande bl.a. kostall och vedbod - samt fristående källare av granit, vilka byggnader befinna sig i tämligen gott skick.

Fastigheten ligger lågt. Den saknar utfartsväg, men anbudsgivaren föranstaltar själv om sådan väg.

Det av doktor Aaby-Ericsson erbjudna priset för fastigheten är visserligen något lågt, men då annan köpare, som vill betala högre pris, näppeligen torde kunna uppbringas, får distriktschefen härmed tillstyrka försäljningen. Förslag till köpeavtal, vilket doktor Aaby-Ericsson för sin del förklarat sig godtaga, närslutes härjämte.

Det begärda bemyndigandet lämnades omedelbart. Köpeavtal upprättades vilket godkändes av Kungl. Maj:t.

Banvakter

1865 - 1866
Bor inhyses (dvs inte i banvaktsstugan, som förmodligen byggdes först i mitten av 1870-talet)
Anders Magnus Andersson, f. 1837-02-24 i Blädinge (G).
Gift med Johanna Magnusdotter, f. 1841 i Lekaryd.
Inflyttad i november 1865 från Blädinge (G).
Utflyttad i oktober 1866 till Bergunda (G).

1875 – 1880
Karl Gustaf Johansson Almström, f. 1848-09-28 i Moheda (G).
Gift med Ingrid Kajsa Andersdotter, f. 1851 i Slätthög (G).
Inflyttad i december 1875 från Moheda (G).
Utflyttad i november 1880 till banvaktsstugan 506 Lekaryd.

1885 – 1890
Aron Andersson, f. 1853-09-17 i Stenbrohult (G).
Gift med Anna Jonsdotter, f. 1861 i Pjätteryd (G).
Inflyttad i oktober 1885 från banvaktsstugan Spåningslanda, Aringsås (G).
Utflyttad i november 1890 till banvaktsstugan 919 Söderkvarn i Moheda (G).

1890 – 1899
Karl Isak Magnusson, f. 1851-12-03 i Lekaryd.
Ogift.
Inflyttad i december 1890 från Tjörnarp (M).
Utflyttad i juni 1899 till banvaktsstugan 913 Hjärtenholm, Lekaryd.

1899 - 1901
Sven Emil Simonsson, f. 1872-10-23 i Blädinge (G).
Gift med Ida Kristina Andersson, f. 1870 i Rydaholm (G).
Inflyttad i juni 1899 från Blädinge (G).
Utflyttad i februari 1901 till banvaktsstugan 947 Lagmansryd i Stockaryd (F).

1901 – 1903
Karl Viktor Ljung, f. 1867-01-18 i Jönköping, död 1906-05-13 i Ugglehult, Aneboda.
Gift 2) med Maria karolina Johansson, f. 1861 i Skärstad (F).
Inflyttad i januari 1901 från Piteå (BD).
Utflyttad i februari 1903 till banvaktsstugan 205 Ugglehult i Aneboda.

1903 - 1904
Sven Emil Simonsson, f. 1872-10-23 i Blädinge (G).
Gift med Ida Kristina Andersson, f. 1870 i Rydaholm (G).
Inflyttad i februari 1903 från banvaktsstugan 937 Lagmansryd i Stockaryd (F).
Utflyttad i mars 1904 till banvaktsstugan 915 Gåvetorp i Lekaryd.

1904 - 1909
Frans Viktor Johansson Lind, f. 1864-12-08 i Linerås (F).
Gift med Helena Elisabet Johansson, f. 1871 i Lommaryd (F).
Inflyttad i mars 1904 från banvaktsstugan 80 (180) Västerås i Vännäs (AC).
Utflyttad i augusti 1909 till banvaktsstugan 136 Rossmäte i Linderås (F).

1909 - 1911
Emil Albert Berg, f. 1879-08-17 i Berg (G), son till banvakten Gustaf Johansson i banvaktsstugan 498 Sandvik.
Gift med Emma Kristina Isaksson, f. 1871 i Drev (G).
Inflyttad i oktober från Tjörnarp (M).
Utflyttad i oktober 1911 till banvaktsstugan 498 Sandvik (barndomshemmet) i Berg (G).

1911 - 1915
Per Adolf Johansson Sandin, f. 1876-09-27 i Blädinge.
Gift med Elna Johansson, f. 1883 i Vislanda (G).
Inflyttad i oktober 1911 från banvaktsstugan 937 Lagmansryd i Stockaryd (F).
Utflyttad i september 1915 till banvaktsstugan 923 Lidnäs i Moheda.

1915 - 1937
Johan August Andersson, f. 1886-04-26 i Moheda (G).
Gift med Hanna Martina Löf, f. 1886 i Berg (G).
Inflyttad i augusti 1915 från banvaktsstugan 176 Ulvstorp i Norra Sandsjö (F).
Utflyttad i februari 1937 till Moheda (G).

Kilometertal

429,038

Nummer

216
916

Socken

Lekaryd

Kommun

Alvesta

Län

Kronoberg

Byggd

1884

Ändringsförslag till objektet Åäng

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: ieHfwK