Lämna ändringsförslag

Högö

Banvaktsstuga, riven
(Nässjö)–Sävsjö–(Alvesta)

Koordinaterna är något ungefärliga.

Stugan såld 1933 för rivning.

I maj 1933 skrev distriktschefen (III distriktet) till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Från Hjärtlanda kommun nära Sävsjö har inkommit ett anbud å 600 kronor å banvaktstugan nr 187 Högö med tillhörande uthus i och för rivning och bortflyttning. Stugan, som är av minsta typ, saknar utfartsväg och kan därför ej försäljas med markområde. Av samma anledning lämpar den sig ej heller till uthyrning till utomstående.

Stugan har icke sedan år 1925 behövt användas för banbevakningen och kan ej heller framdeles något behov av densamma förutses. Jag får därför anhålla om meddelande, huruvida från Kungl. Styrelsens sida något är att invända mot stugans försäljning. Det angivna anbudet synes mig antagbart."

Banvakter

1864 - 1883
Ola Svensson, f. 1833-05-26 i (Västra) Odarslöv (M), död 1908-03-24 i Örsbyholm Backegård, Norra Ljunga.
Gift 1863 med Ingrid Germundsdotter, f. 1837 i Stenbrohult (G), död 1914-12-04 i Örsbyholm Backegård, Norra Ljunga.
Inflyttad i november 1864 från Osby (L).
Utflyttad i augusti 1883 till Stockaryd (F).

Kilometertal

385,848

Nummer

187

Socken

Hjärtlanda

Kommun

Sävsjö

Län

Jönköping

Såld

1933

Ändringsförslag till objektet Högö

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: kSrZWj