Lämna ändringsförslag

Gullbrohult

Banvaktsstuga, kvar 2018
(Nässjö)–Sävsjö–(Alvesta)
168 Gullbrohult den 25 juli 1928, i sitt ursprungliga utförande, modell 1855. De gamla enkelfönstren är dock utbytta mot kopplade. Som så ofta låg stugan vid en vägövergång, nu borta sedan länge.  Foto: Okänd.
168 Gullbrohult den 19 augusti 1989. Här syns backkrönet som utgör högsta punkten på stambanan. Huset har byggts till, den högre taknocken på tillbygget syns över det gamla taket. Namnskylten har flyttats till husets långsida medan nummerskylten helt försvunnit. En utsökt trevlig stuga. Foto: Jöran Johansson.
168 Gullbrohult den 7 februari 2005. Nu har även namnskylten tagits bort och stugan gömmer sig bakom en häck. Foto: Björn Heikman.
168 Gullbrohult den 30 oktober 2014. Den från början lilla stugan har vuxit rejält. Notera att den stora ombyggda gaveln på huset är  den som är vänd bort från banan. Namnskylten har åter blivit synlig, men fått en väldigt utsatt position.  Foto: Peter Berggren.

Från början ett rum och kök. Senare tillbyggd åt vänster med ett bostadsrum och andra utrymmen. Då stugan såldes var den ännu inte ombyggd, utan det har någon senare ägare utfört.

Ligger intill Södra stambanans högsta punkt 315 m.ö.h.

Ur distriktschefens (III distriktet) skrivelse 1936-12-04 till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Ang. försäljning av banvaktstugan nr 168 Gullbrohult med tomt å linjen Nässjö-Grimstorp.

Från Gustaf Svensson, Spexhult, Nässjö, föreligger anbud å inköp av rubricerade banvaktstuga med tillhörande uthus jämte tomtområde om cirka 1530 kvm till ett pris av 3.300 kronor. Fastighetens läge redovisas å närslutna ritning märkt "11 bansektionen, nr 3344".

Stugan, som jämte tomten icke är eller beräknas för framtiden bliva behövlig för något statens järnvägars ändamål, är uppförd år 1864 av timmer under tegeltak samt innehåller 1 rum och kök. Stugan, som är fuktig och därför hälsovådlig samt i övrigt befinner sig i mindre gott skick, är outhyrd sedan den 1 oktober 1935. Stugan ensliga belägenhet torde omöjliggöra erhållande av hyresgäster till densamma, varför anses, att statens järnvägar icke böra nedlägga några kostnader för stugans iståndsättande.

Övriga byggnader å tomten utgöras av uthus av nyare modell - inrymmande bl.a. ladugård - samt fristående tvättstuga och jordkällare, vilka samtliga byggnader äro i gott stånd.

Med hänvisning till ovan anförda och då det av Svensson erbjudna priset för fastigheten är antagbart för statens järnvägar, tillstyrkes försäljningen. Förslag till köpeavtal närslutes härjämte."

Källaren låg invid bandiket och med ingången vänd mot banan. Köparen skulle ombesörja att ingången flyttades in mot tomten.

Banvakter

1865 - 1874
Per Jonsson Wiberg, f. 1831-01-14 i Vånga (L), död 1887-12-25 i banvaktsstugan 169 Fågelleken, Almesåkra (F).
Gift med Anna Maria Svensdotter, f. 1842 i Vislanda (G), död 1921-06-12 i Jönköpings Sofia..
Inflyttad i november 1865 från Stoby (L).
Utflyttad i november 1874 till Frinnaryd (F).

1875 - 1899
Nils Fredrik Andersson, f. 1852-04-07 i Bringetofta (F).
Gift 1886 med Hilda Kristina Johansdotter, f. 1865 i Norra Sandsjö (F).
Inflyttad 1875 från Norra Målen, Nässjö.
Utflyttad i maj 1899 till den närmaste söderut liggande banvaktsstugan 960 Fågelleken i Almesåkra (F).

1899 - 1901
Aron Danielsson Malmberg, f. 1866-02-10 i Aringsås (G).
Gift med Ida Kristina Andersdotter, f. 1865 i Lekaryd (G).
Inflyttad i december 1899 från Nässjö station.
Utflyttad i juni 1901 till Hjälmseryd (F).

1901 - 1914
Peter Johan Emil Qvist, f. 1865-12-25 i Nässjö.
Gift med Hanna Lovisa Uhr, f. 1865 i Nässjö.
Inflyttad i januari 1901 från Skorped (Y).
Utflyttad 1914 till banvaktsstugan 166 Kvarntorpet i Nässjö.

1914 - 1916
Henrik Leander Andersson, f. 1885-12-18 i Nässjö.
Gift med Sigrid Margareta Nyberg, f. 1883 i Järstorp (F).
Inflyttad i november 1914 från Nässjö stad.
Utflyttad i augusti 1916 till Växjö.

1916 - 1918
Harry Karl Ture Norén, f. 1893-04-27 i Gällivare (BD).
Gift med Elsa Maria Hermine Ljunggren, f. 1893 i Norra Sandsjö (F).
Inflyttad i november 1914 från den närmaste norrut belägna banvaktsstugan 167 Spexhult.
Kvar 1924.

Kilometertal

354,977

Nummer

168

Socken

Nässjö

Kommun

Nässjö

Län

Jönköping

Ändringsförslag till objektet Gullbrohult

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: XeBs7G