Lämna ändringsförslag

Norrsten

Banvaktsstuga, riven före 1948 se anm
(Motala)–Fågelsta–Skänninge–(Mjölby)

Stugan låg norr om den äldsta korsningen med riksväg 8, senare 50.

På en bevakningsplan 1911 och ombyggnadsplan 1917 kallas den Freberga.

I Bantekniska byråns arkiv finns ett ärende (562/1934) avseende "Försäljning för bortflyttning av 347 Norrsten". En uppgift att stugan funnits kvar 1963 är därför med all sannolikhet oriktig, särskilt som den saknas på ekonomiska kartan 1948.

I försäljningsärendet i juni 1934 sägs:
"Vid Norrsten finnas 2:ne banvaktstugor, av vilka den ena, nr 347, är av äldre modell, obehövlig för banbevakningen samt f.n. outhyrd. Det vore önskligt att få sälja densamma, vilket dock ej kan ske annat än för bortflyttning, enär den ligger för nära spåret.

Sedan numera ett anbud erhållits å köp av stugan för 705 kronor, vilket pris anses antagbart, får distriktschefen därför anhålla om bemyndigande att för detta pris sälja ifrågavarande banvaktstuga att bortflyttas från järnvägsområdet. Inom några dagar hade det begärda bemyndigandet erhållits.

Ovanstående uppgifter verkar strida mot det förhållandet att stugan bevisligen var bebodd till åtminstone 1950. Hur försäljningsärendet slutfördes är inte känt.

Banvakter

1873 - 1904
Johan August Kind, f. 1837-07-22 i Västra Ny (E), död 1925-10-10 i Motala.
Gift 1866 med Fredrika Link, f. 1838 i Kristberg (E), död 1924 i Motala.
Inflyttad i november 1873 från Kristberg (E).
Utflyttad i januari 1904 till Motala lfs.

1904 - 1913
Karl Alfred Palmgren, f. 1849-05-31 i Västra Ny (E), död 1932-07-06 i Bergsäter, Motala.
Gift 1871 med Gustava Andersdotter, f. 1851 i Västra Ny (E(), död 1933 i Bergsäter, Motala.
Inflyttad i januari 1904 från Motala lfs.
Utflyttad i februari 1913 till Motala lfs.

1913 - 1915
Aron Gottfrid Svensson Lindström, f. 1875-05-11 i Vena (H), död 1966-08-28 på Tallgården, Huddinge (B).
Gift 1906 med Anna Almida Gustavsson, f. 1877 i Åseda (G), död 1965 i Huddinge (B).
Inflyttad i april 1913 från Västerfärnebo (U).
Utflyttad i november 1915 till Hölö (D).

1916 - 1935
Karl Fritz Karlsson, f. 1873-09-05 i Undenäs (R), död 1941-0-27 i Rosendal, Norrstens Lillgård i Västra Stenby.
Gift 1898 med Ida Amalia Andersson, f. 1876 i Allhelgona, Skänninge, död 1959 i Rosendal, Norrstens Lillgård i Västra Stenby.
Inflyttad i augusti 1916 från Fivelstad (E).
Utflyttad 1935 till Rosendal under Norrstens Lillgård, Västra Stenby.

1934 – 1950 - ?
Gunnar Albert Linné Johansson, f. 1892-05-21 i Lerbäck (T), död 1965-04-12 i Motala.
Gift 1918 med Laura Levina Matilda Hällson, f. 1891 i Lerbäck (T), död 1979 i Motala.
Inflyttad i oktober 1934 från Norberg (U).
Kvar 1950.

Kilometertal

272,991

Nummer

347
328

Socken

Västra Stenby

Kommun

Motala

Län

Östergötland

Ändringsförslag till objektet Norrsten

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: ÄB3gst