Lämna ändringsförslag

Tossa

Banvaktsstuga, kvar 2000
(Morjärv)–Karungi

Ur distriktschefens (V distriktet) skrivelse i februari 1935 till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Anbud har inkommit å köp av banvaktsstugan nr 342 Tossa å linjen Tossa - Karungi till ett pris av 3000 kronor.

Stugan är uppförd enligt Aktk ritning nr 2956, uthuset enligt Aktk ritning nr 3003 år 1912. Till stugan hörande markområde angives med röda begränsningslinjer i bifogade 20 bansektionens ritning nr 1504.

Anbudsgivaren hyr sedan över tre år 1 rum och kök i stugan för 210 kronor per år. Hyran för hela stugan 2 r.o.k. är fastställd till till 300 kronor per år.

Då banvaktsstugan icke framdeles beräknas bliva erforderlig för statens järnvägar samt högre bud icke torde kunna erhållas, tillstyrkes försäljningen, och får jag anhålla om bemyndigande att träffa villkorligt avtal rörande densamma.

Stugan med uthus och mark såldes till Karl R. Molin, Tossa.

Banvakter

1916? - 1940
Frans Ludvig Lindberg, f. 1887-03-14 i Burträsk (AC), död 1967-11-09 på Strandgården, Skellefteå Sankt Olov.
Gift 1916 med Anna Emilia Häggström, f. 1893 i Burträsk (AC), död 1956 i Degerbyn 3:2, Skellefteå lfs.
Inflyttad i februari 1916 från Burträsk (AC) (innebörden av anteckningarna i församlingsboken är oklar, eventuellt kan familjen först ha varit bosatta i Kukkola inom församlingen).
Utflyttad i juli 1940 till Klintfors, Degerbyn, Skellefteå lfs.

Kilometertal

1280,291

Nummer

342

Socken

Karl Gustav

Kommun

Haparanda

Län

Norrbotten

Byggd

1912

Såld

1935

Ändringsförslag till objektet Tossa

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: AxHåYå