Lämna ändringsförslag

Övermorjärv

Banvaktsstuga, riven
(Morjärv)–Karungi

2 rum och kök 1923-24 ombyggd, vindsrum inrett.

Stugan avsågs 1932 säljas till f.d. banvakten C.J. Forslund, för 4000 kr. Bemyndigandet om försäljning ändrades därefter till att avse dennes son Åke Forslund. Till följd av ändrad banbevakningsindelning kom dock försäljningen inte att genomföras.

Ur försäljningsärendet antecknas:
"Från f.d. banvakten C.F. Forslund har nu inkommit närslutna skrivelse av den 16 sistlidne december angående köp av banvaktsstugan nr 326 vid Övermorjärv för 4.000 kronor. Forslund, som sedan den 1 sistlidne september åtnjuter pension, har förut bebott banvaktsstugan som tjänstebostad, förhyr nu 1 rum och kök efter en hyra av 246 kronor per år.

Banvaktsstugan med tillhörande uthus och brunn, som är i tämligen gott skick, äro uppförda år 1910. Själva banvaktsstugan - uppförd enligt arkitektkontorets ritning nr 2956 - är av timmer, ut- och invändigt panelad, på grund och sockel av granit. Taket täckt med papp och tegel. I grunden finns matkällare. Banvaktsstugan innehåller på nedre botten ett rum och kök, förstuga, skafferi och garderob samt på vinden ett rum.

Uthuset är uppfört av spantervirke på stoppstenar utom kostallet, som är av timmer på hel grund. Taket är täckt med papp och tegel."

(Härefter resoneras en del om tomtmarken vilket saknar intresse och inte tas med här.)

"Byggnadskostnaden för stugan med uthus har uppgått till 7.205:57 kronor.

Då banvaktsstugan efter under föregående år ändrad banbevakningsindelning ej längre och ej heller framdeles synes bliva behövlig för något annat statens järnvägars ändamål, tillstyrkes försäljningen av tomten med byggnader till erbjudet pris 4.000 kronor. "

Ärendet avslutas med följande 1934-05-30:
"Sedan banbevakningsindelningen å 20 bansektionen ånyo ändrats genom förlängning av banvaktssträckorna har stugan blivit behövlig för statens järnvägars eget bruk, varför försäljningen aldrig kom till stånd".

Kilometertal

1222,765

Nummer

326

Socken

Töre

Kommun

Kalix

Län

Norrbotten

Såld

1933

Ändringsförslag till objektet Övermorjärv

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: fskMLM