Lämna ändringsförslag

Ryssån hlp

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven i början av 1960-talet
(Mora)–Brintbodarne–Vansbro
Ryssån station okänt år. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: And. Eriksson, Dala-Järna.
Ryssån station okänt år. Stationen degraderades till lastplats 1944 och nedlades 1955. Då bilden togs verkar byggnaden ha stått öde ett antal år. Gissningsvis är den tagen någon gång efter 1944.  Bild från Mora Bygdearkiv.   Foto: Sam Lawson, Mora.

Lastplats för koltrafik från 1894. Omkring 1920 (1922?) uppgraderad till håll- och lastplats, då även ett pampigt stationshus byggdes.

En skröna har gjort gällande att stationshusets ritning* hade förväxlats, så att det hus som avsetts för en plats i Norrland i stället kom att byggas här. En uppgift anger att den platsen var Risån i Västerbotten, en annan Rossön vid banan Forsmo - Hoting i Ångermanland. Hotingbanan byggdes samtidigt med att Ryssåns stationshus kom till, så om det ligger någon sanning i ryktet torde det vara Rossön som blev Ryssåns "syskon". Deras stationshus är av i huvudsak samma typ och storlek. Risån däremot var bara en enkel lastplats utan behov av något stationshus.

I tidningen Dalpilen 1921-10-13 finns en notis om Statsrevisorernas besök i Mora, då de torde ha ägnat uppmärksamhet åt den dyra bron i Noret, "möjligen också åt den stort tilltagna järnvägsstationen i Ryssån". Svenska Dagbladet skriver 1921-12-01 att "revisorerna påtala en av järnvägsstyrelsen företagen utbyggnad av håll- och lastplatsen Ryssån mellan Vimo och Vika stationer på bandelen Kristinehamn - Mora, enär trafiken där är synnerligen obetydlig".

*) Skrönan om att stationshusets ritning förväxlats och att byggnaden egentligen var avsedd att uppföras någon annanstans, bör tas för vad den är värd, nämligen en av otaliga liknande vandringssägner som saknar verklig grund. Ritningen som tydligt visar att den var avsedd för bl.a. Ryssån finns här (klicka på Bild).

Koordinaterna är ungefärliga (ungefär bangårdens mitt).

Nedlagd 1955. En uppgift anger att stationshuset ska ha rivits 1952, en annan i början av 1960-talet.

Kilometertal

203,650

Signatur

Rån

Socken

Mora

Kommun

Mora

Län

Dalarna
Kopparberg

Ändringsförslag till objektet Ryssån hlp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 2Öibev