Lämna ändringsförslag

Bro Alsterån

Övrigt objekt, kvar 2023
Mönsterås–(Sandbäckshult)–(Skoghult)–Fagerhult
Bro över Alsterån mellan Sandslätt och Alsterbro den 29 juli 1982. Bild från Kalmar läns museum. Foto: Birgit Persson, senare Körge.
Bro över Alsterån mellan Sandslätt och Alsterbro den 29 juli 1982. Bild från Kalmar läns museum. Foto: Birgit Persson, senare Körge.

Gränsen mellan Kråksmåla och Bäckebo socknar går i Alsterån.

Spännvidd cirka 25 meter. Fackverksbro med överliggande parabelbåge.

Ån är numera uppdämd här och bildar vattensamlingen Hinsaryd göl.

Bron ingår i en vandrings- och cykelled. Från en uppsatt informations-skylt: "Bron över Alsterån är byggd 1903. Byggnadssättet är speciellt*, en fackverksbro i stående parabelbalk i ett spann med en sträckvidd på 25 m stående på landfästen av murverk. Efter järnvägens nedläggning år 1963 återköptes marken av tidigare markägare. Sträckan Alsterbro - Sandslätt kom då att hamna i kommunal ägo, i dåvarande Alsterbro kommun.

Vad skulle järnvägsbron då användas till? Det var nära att en skrotfirma köpte upp hela konstruktionen. Skrothandlaren märkte upp delarna för att kunna plocka ned bron. Starka protester i omkringliggande byar medförde att denna unika* bro idag finns kvar som en ypperlig gångbro. Nybro kommun har under åren rustat upp bron vid flera tillfällen och försett den med ett nytt trädäck.

*) Vad är speciellt med byggnadssättet och vad gör bron unik?

Kilometertal

36,8

Socknar

Kråksmåla
Bäckebo

Kommun

Nybro

Län

Kalmar

Ändringsförslag till objektet Bro Alsterån

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 3Y9omF