Lämna ändringsförslag

Hedaslätt

Kombinerad banvaktstuga och trafikplats, kvar 2018
(Mjölby)–Väderstad–Hästholmen–Hästholmens hamn
Hedaslätt station den 15 maj 1997. Foto: Bengt Gustavsson.
Hedaslätt station den 20 april 2013. Foto: Olle Alm.
Hedaslätt station den 16 april 2018. Foto: Bengt Gustavsson.
Hedaslätt station den 16 april 2018. Foto: Bengt Gustavsson.

1910 - 1976.

1910 -1915 hållplats med en banvakt som föreståndare. Banvaktsstugan som bestod av den östliga delen av nuvarande stationsbyggnad byggdes ut med den västliga högre delen 1915 och blev stationshus (en inte fullt ut bestyrkt tolkning av diverse föreliggande fakta).

Till 1915 Heda, därefter Hedaslätt, eventuellt har namnet under en kort period däremellan varit Heda slätt.

I Svenska Dagbladet 1910-05-08 står: "K. M:t har förklarat, att en nyanlagd station vid Heda på Mjölby - Hästholmens järnväg skall benämnas Hedaslätt". Med "nyanlagd" avses förmodligen en uppgradering av den befintliga hållplatsen till station.

Banvakter

1910 - 1911
Nils Julius Svensson, f. 1885-08-29 i Örkened (L), död 1965-06-17 i Trollenäs, Bosarp (M).
Gift 1911 med Berta Helmi Svensson, f. 1884 i Östra Broby (L), död 1971 i Gullarps pensionärshem Trollenäs (M).
Inflyttad i maj 1910 från Örkened (L).
Utflyttad i november 1911 till Västra Tollstad (E). Blir 1913 stationsföreståndare i Hogstad (E). Lämnar järnvägsmannabanan 1925.

1912 - 1925
Karl Oskar Västlind, f. 1881-07-24 i Längjum (R), död 1926-08-29 i Överbo, Varnhem (R).
Gift 1918 med Elin Augusta Andersson, f. 1880 i Varnhem (R), död 1971 i Tomtegården, Skövde.
Inflyttad i juni 1912 från Norra Vånga (R), hustrun i mars 1918 från Varnhem (R).
Utflyttad i maj 1925 till Varnhem (R).

Kilometertal

27,4

Signatur

Hsl

Nummer

-
4

Socken

Heda

Kommun

Ödeshög

Län

Östergötland

Byggd

1909, tillbyggd 1947.

Ändringsförslag till objektet Hedaslätt

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: HqIU1a