Lämna ändringsförslag

Mattarbodum hp

Trafikplats utan expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven
(Mellansel)–Vännäs
Mattarbodum hållplats låg ett stycke bort i innerkurvan, vid det mörkare partiet intill de höga träden. Bilden är tagen den 19 juli 2008 från viadukten över banan på vägen mot Hemling. Foto: David Larsson.

1931 - 1967.

Hållplatsen tillkom efter önskemål av byamännen i Mattarbodums by.

Ur distriktschefens framställan till Kungl. Järnvägsstyrelsen om att få anordna hållplatsen:
"Av den i ärendet verkställda utredningen framgår att sektionsbefälet, som tillstyrkt hållplatsens anordnande, uttalat sig för sektion 769+000 såsom varande den lämpligaste punkten för ifrågavarande hållplats med hänsyn till banans lutningsförhållanden i stället för den av byamännen i sin första skrivelse föreslagna sektion 767+500. Byamännen ha också i sin senare skrivelse med tacksamhet uttalat sig för hållplatsens anläggande vid av sektionsbefälet föreslagen punkt."

Här får vi alltså förklaringen till att hållplatsen förlagts till en plats mitt i skogen och inte där vägen från Mattarbodums by når järnvägen 1½ km längre söderut.

Kilometertal

769,040

Signatur

Mat

Socken

Björna

Kommun

Örnsköldsvik

Län

Västernorrland

Ändringsförslag till objektet Mattarbodum hp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: yb36xJ