Lämna ändringsförslag

Bro Utterån

Bro över vattendrag, kvar
(Mellansel)–Vännäs
Bro över Utterån sannolikt 1890. Det är den första bron över Utterån som närmar sig fullbordan. Museet daterar bilden till 1910-talet, men den uppgiften är uppenbart felaktig. Loket Bore var ett av SJ:s byggnadslok, byggt i England 1865, slopat 1903, därefter i bruk hos privata ägare och slutligen skrotat 1922. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
Bro över Utterån, enligt uppgift är bilden tagen på 1910-talet. Den gamla bron ersätts med en ny av liknande konstruktion men betydligt kraftigare. Den monteras bredvid den gamla bron och sidförflyttas i färdigt skick (lanseras) till sitt slutliga läge sedan den gamla avlägsnats. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Verner Wångström.
Bro över Utterån. Intressant bild från omkring 1910 som visar det pågående bytet av brons överbyggnad. Till höger ligger det gamla brospannet med borttagen räls och flyttat åt sidan ett par meter. När det kommit undan ännu ett stycke, eller monterats isär, kommer det nya spannet till vänster att förflyttas till rätt läge. Metoden är mycket tidsbesparande och medför ett trafikstopp på kanske bara en eller ett par dagar.  Foto: Verner Wångström, Örnsköldsvik.

Bron på den första bilden ovan byggdes 1890 och var utförd med med hängande parabelfackverk. Sannolikt omkring 1910 byttes överbyggnaden mot en kraftigare av samma typ. Sedan 1992 är den utbytt mot en alldaglig s.k. samverkansbro (en bärande stålbalk på vilken ett betongtråg vilar). Landfästena i huggen sten är dock av äldre datum.

Kilometertal

742,9

Socken

Mo

Kommun

Örnsköldsvik

Län

Västernorrland

Ändringsförslag till objektet Bro Utterån

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 5Mfu2b