Lämna ändringsförslag

Bro Umeälven

Bro över vattendrag, kvar 2009
(Mellansel)–Vännäs
Bro över Umeälven strax söder om Vännäs den 25 augusti 2009. Foto: David Larsson.
Den gamla och den nya bron över Umeälven strax söder om Vännäs den 25 augusti 2009. Foto: David Larsson.
Den gamla bron över Umeälven söder om Vännäs den 17 juli 2008. Foto: David Larsson.

Koordinaterna avser bromitt.

David Larsson skriver 2009 om detta objekt i sin fina serie om Stambanan genom Övre Norrland i Postvagnen:
"Den första järnvägsbron på platsen stod klar 1890 och var en stålbro med stående parabelfackverk i tre cirka 60 meter långa spann. Under 1910-talet hade tågvikterna redan ökat så pass mycket att samtliga broar på stambanan upp till Vännäs fick förstärkas eller ersättas av nya. Bron över Umeälven förstärktes 1919 genom att den kompletterades med en underliggande fackverksbalk under farbanan, den blev således en s.k. Langerbalkbro. Denna bro ligger än idag kvar som reservbro omedelbart söder om nuvarande järnvägsbro.

På 1960-talet hade den gamla stålbron slutligen tjänat ut och skulle ersättas av en ny bro. Den stod klar 1965 och är en 175 meter lång lådbalksbro av stål, bärverket består alltså av en kontinuerlig balk av stålplåt. Det som gör bron i Vännäs speciell är att lådbalkens sidor lutar inåt så att lådans botten är betydligt bredare än dess övre del. Upptill anpassades bredden till järnvägens sliprar som är fästa direkt i balken. Balken skulle emellertid bli allt för smal och instabil om denna bredd skulle användas även nedtill, varför denna speciella form av balk kom till användning. Den nya bron i Vännäs är nästan lika lång som den gamla och ligger omedelbart norr om denna, däremot ligger brobanan i ett något högre läge."

Fortfarande ligger den gamla bron kvar (not. 2023).

Kilometertal

854,9

Socken

Vännäs

Kommun

Vännäs

Län

Västerbotten

Ändringsförslag till objektet Bro Umeälven

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: EqHTZi