Lämna ändringsförslag

Bro Moälven

Bro över vattendrag, kvar se anm
(Mellansel)–Vännäs
Bro över Moälven. Troligen är bilden tagen då bron var helt ny, kanske inte ens tagen i bruk. Om det stämmer är bilden från 1891, det år då bandelen Anundsjö - Vännäs öppnades för trafik. Fotoriktning mot sydväst, dvs Mellansel ligger ett kort stycke utanför bilden åt vänster. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
Bro över Moälven den 21 september 1911. Redan efter 20 år är det dags att byta den första bron mot en kraftigare. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
Bro över Moälvven den 5 mars 1912. Ett halvår efter att den föregående bilden togs har mycket hänt. Den nya mycket kraftigare bron ligger till höger om spåret och den gamla har fraktats åt sidan. Snart skall den nya bron lanseras in på den gamla brons plats. Fotoriktning söderut. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
Bro över Moälven den 5 mars 1912, delförstoring av den föregående bilden. Tydligen arbetade man även under den mörka delen av dygnet så det kunde behövas ordentlig belysning. Det vi ser är en äldre typ av fotogenbelysning, en Luxlampa av autoluxtyp. Ett starkt ljus strålade ut från en glödstrumpa av metall som upphettades av en fotogenlåga under tryck. Resultatet blev ett mycket starkare ljus än det man kunde åstadkomma genom enbart en brinnande låga.  Foto: Okänd.
Bro över Moälven den 17 september 1912. Bilden kommer från Järnvägsmuseet, som tillhandahåller följande ovanligt informativa text: "Järnvägsbron över Moälven på linjen strax norr om Mellansel, provbelastning med loket Statens Järnvägar, SJ L 838 och tre provbelastningsvagnar varav en är Statens Järnvägar, SJ Q 1043.

Under transport gick alltid dessa vagnar tomma. Sedan vagnarna rullats ut på bron fylldes vagnarnas cisterner med vatten. När belastningsprovet var klart tömdes dessa igen. På bilden håller vattnet på att tappas ut." Foto: Werner Wångström.

Den första bron som bör ha stått färdig 1891 var i bruk till 1912, då en kraftigare bro lades in. Den andra bron användes till 1995, då den tredje och nuvarande bron byggdes. Samtidigt rätades kurvorna på båda sidor om bron, på den södra ganska litet, på den norra lades linjen om cirka 700 meter. Det innebar att den nya bron förlades ett tjugotal meter öster om den gamla (nedströms).

Spännvidden är cirka 35 m.

Kilometertal

737,730

Socken

Anundsjö

Kommun

Örnsköldsvik

Län

Västernorrland

Ändringsförslag till objektet Bro Moälven

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: kT8zCi