Lämna ändringsförslag

Bro Lögdeälv

Bro över vattendrag, kvar
(Mellansel)–Vännäs
Broarna över Lögde älv den 18 juli 2008 på en bild i nordlig riktning. Till höger den gamla bron som ligger kvar som reserv. Foto: David Larsson.
Broarna över Lögde älv den 18 juli 2008.  Foto: David Larsson.

Den första bron över Lögde älv var en balkbro med tre meter höga nitade plåtbalkar på två brostöd bestående av fackverkstorn på stenfundament. Det gav bron två 34 m landspann och ett 41 m mittspann. För att förstärka bron nitades 1911 diagonala stag fast på utsidan av plåtbalkarna. Bron fick därmed ett delvis nytt utseende och blev en kombinerad balkbro och gallerverksbro.

I slutet av 1960-talet uppfördes en ny betongbro omedelbart uppströms den gamla. Den nya bron är 124 meter lång, också den i tre spann. De två brostöden, ett på vardera stranden, är raka och smäckra pelare med rektangulärt tvärsnitt. Den nya bron ligger ca fyra meter högre än den gamla.

2014-06-27 noterades att den gamla bron var under rivning, så någon användning av den som reserv blev det inte.

Kilometertal

799,650

Socken

Nordmaling

Kommun

Nordmaling

Län

Västerbotten

Ändringsförslag till objektet Bro Lögdeälv

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: W4J6VT