Lämna ändringsförslag

Vackerås

Banvaktsstuga, riven 1966
(Mellansel)–Vännäs

Flyttad 1966, numera sommarstuga i Brattsbacka (UA).

Ur skrivelse från distriktschefen (IV distriktet) till Kungl. Järnvägsstyrelsen 1935-06-28:

"Anbud har hit ingivits å köp av banvaktstugan nr 163 Vackerås, å linjen Norrfors-Brattsbacka till ett pris av 2000 kronor.

Stugan ligger isolerad och är avståndet till skola cirka 5 kilometer. Med hänsyn härtill synes det ernjudna priset kunna godtagas under förutsättning att köparen själv ordnar med utfartsväg. Högre pris torde för närvarande icke kunna erhållas.

Stugan, som stått obebodd en tid men är i tämligen gott stånd, innehåller 1 rum och kök och skall av köparen - en banarbetare - användas som eget hem."

Begärt bemyndigande om försäljning lämnades omedelbart, men någon sådan kom inte till stånd, då köparen inte erhöll något banklån.

Kilometertal

804,53

Nummer

163

Socken

Nordmaling

Kommun

Nordmaling

Län

Västerbotten

Ändringsförslag till objektet Vackerås

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: MCvGkv