Lämna ändringsförslag

Lemelsjön

Banvaktsstuga, riven 1980-talet
(Mellansel)–Vännäs
158F Lemelsjön, här med det gamla numret 58F. F:et visar att det är en förmansstuga. Familjen består  av från höger banvaktsförmannen Alfred Johansson (1870-1912), dottern Valborg (1900-1938), hustrun Maria Charlotta (1867-1945), dottern Rut Elvira (1907-1990), sönerna Herbert (1905-1938) och Bertil Hilding (1903-1917). Bilden måste vara tagen 1910. Maria Charlotta och dottern Rut Elvira fick möta svåra påfrestningar i livet, maken/fadern dog vid 42 års ålder, några år senare dog ena sonen/brodern endast 14 år gammal och slutligen dog både den äldste sonen/brodern och den äldsta dottern/systern i en motorcykelolycka. Vid 38 års ålder fick Rut Elvira uppleva att hennes föräldrar och samtliga hennes syskon gått bort. Foto: Okänd.

Stuga av modell 1872 vänster. Den låg inte exakt vinkelrätt mot banan, vilket är det vanliga, utan vriden några grader moturs.

Riven (eller nedbrunnen) på 1980-talet enligt en uppgift, 1994 enligt en annan.

Såld 1937 med tomt om ca 3200 kvm för 2900 kr. Som en anledning till det förhållandevis låga priset framhöllss, att vattenledning inte fanns framdragen eller i närheten av stugan. Samtidigt såldes 1250 kvm av stugtomten till fru Hildur Håkansson i Stockholm för 425 kr.

"Stugan i fråga, som är uppförd av timmer år 1890 och innehåller 1 rum (18,6 kvm) och kök (15,2 kvm), är icke behövlig för något statens järnvägars ändamål. I uthuset finnes kostall och foderbod. Hyran utgår för närvarande med 222.- kronor per år jämte 24.- kronor för kostallet. Anbudsgivaren å stugan, f.d. stationsmästaren O.F. Olsson, ämnar använda fastigheten som eget hem. Det erbjudna priset synes kunna godtagas under förutsättning att köparen tål intrång av statens stolplinjen å tomten och förbinder sig att ej belamra tomten, så att utsikten vid vägövergången skymmes."

Kilometertal

787,515

Nummer

158F
58F

Socken

Trehörningsjö

Kommun

Örnsköldsvik

Län

Västernorrland

Byggd

1890

Såld

1937

Ändringsförslag till objektet Lemelsjön

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: ulBVO1