Lämna ändringsförslag

Gala

Banvaktsstuga, kvar 1998
(Mellansel)–Örnsköldsvik
553 Gala den 17 juli 2010. Foto: David Larsson.
553 Gala den 17 juli 2010. Foto: David Larsson.
553 Gala den 17 juli 2010. Foto: David Larsson.

Modell 1872 höger, senare påbyggd en våning.

Ur distriktschefens (V distriktet) skrivelse 1937-04-02 till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Ang. försäljning av banvaktstugan nr 553 vid Gala å linjen Mellansel-Själevad.

Tvenne anbud hava hit ingivits å köp av banvaktstugan nr 553 med tillhörande uthus, brunn och tomt vid Gala enligt bilagda ritning, märkt 22 Biö nr 683, det högre till ett pris av 2.000 kronor.

Stugan, som är uppförd av timmer år 1892 och innehåller 1 rum och kök, är i mindre gott skick, uthuset något bättre. I uthuset finnes kostall och foderbod. Brunnen är dålig och skulle kräva omedelbart kapitalutlägg för förbättring. Hyran utgår för närvarande med 216.- kronor per år. Anbudsgivaren, kakelugnsmakaren Gustaf Nordström, ämnar använda fastigheten som eget hem.

Det erbjudna priset, 2.000 kronor, synes med hänsyn till bilagda värderingsinstrument, vid företagen värdering avgivet av kommunalnämndsordföranden Berggren och nämndemannen Strandberg, båda i Moliden, kunna godtagas under förutsättning att köparen dels tål intrång av telegrafverkets stolplinje å tomten, dels ock förbinder sig att uppsätta och underhålla eventuellt erforderligt stängsel i gränsen mot statens järnvägars område.

Stugan med tomt såldes till kyrkvaktmästaren Karl Johan Östman i Moliden för 2000 kr. Varför den inte såldes till anbudsgivaren Nordström framgår inte av handlingarna.

Kilometertal

747,857

Nummer

553

Socken

Mo

Kommun

Örnsköldsvik

Län

Västernorrland

Byggd

1892

Ändringsförslag till objektet Gala

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: teoKPK