Lämna ändringsförslag

Odensala hlp

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven
(Märsta)–Uppsala C
Odensala med tåg på ingång före 1904. Hållplatsen har här sitt ursprungliga läge nära banvaktsstugan 179 som syns bortom den vita grinden. Fotoriktning norrut. Foto: Okänd.
Odensala håll- och lastplats okänt år mellan 1908 (då tillkom dubbelspåret) och 1934 (då elektrifierades linjen). Bild från Järnvägsmuseet. Foto: A. Ohrlander.
Odensala håll- och lastplats efter att den flyttats till denna plats 1926. Byggnaden i bakgrunden är det nämnda mejeriet. Fotoriktning söderut. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
Odensala håll- och lastplats den 27 september 1948. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.

1866 - 1969 (enligt Järnvägsdata).

Hållplatsen låg ursprungligen vid km 40,3, på västra sidan av järnvägen, omedelbart söder om vägen mellan Ista och Skörsta, som här korsade banan i plan. Träplattformar fanns på båda sidor om banan. På norra sidan av landsvägen, också på västra sidan av järnvägen, låg banvaktsstugan 179 Odensala.

Någon gång före 1937 (1926 enligt uppgift nedan) har hållplatsen flyttats ca 400 m söderut och förlagts till den östra sidan av järnvägen, med plattform dels på östra sidan, dels mellan spåren. Sannolikt har den samtidigt ändrats till håll- och lastplats. Enligt Järnvägsdata fick Odensala status som håll- och lastplats 1918, varför man kan anta att det var då flyttningen ägde rum. På den ekonomiska kartan från 1952 står endast "hållplats", men samtidigt finns ett rundspår norr om hållplatsbyggnaden med ett stickspår i södra änden, varför håll- och lastplats bör vara korrekt beteckning. Enligt en odaterad spårplan fanns ett stickspår även i rundspårets norra del. Km-uppgiften 39,9 i Järnvägsdata stämmer med detta senare läge.

Koordinaterna visar hållplatsens båda lägen.

Nils-Bertil Sörensson 2011-04-19: När jag i mitten av 60-talet gick i skola i Helenelund hade jag en skolkamrat som bodde i Odensala. Första gången jag besökte honom var det vinter varför jag kom att stiga av i en snödriva eftersom tåget jag åkte med var längre än plattformen. Till nästa besök hade jag lärt mig att vara i någon av de första vagnarna när konduktören ropade "nästa Odensala".

-------------------------------------

Det finns en artikel om Odensala hållplats på en webbplats från Sigtuna bibliotek som här återges i förkortad form:

"Den 7 augusti 1881 hölls kommunalstämma i Odensala varvid utsågs en kommitté som skulle omhänderha byggandet av en ”hållplatsstuga”.

Från kommunalt håll ville man givetvis att byggnadsarbetet skulle bekostas av järnvägen men så tycks inte ha skett. Enligt räkenskaperna som finns bevarade kan man se att det var kommunen/socknen som stod för kostnaden.

Den totala kostnaden för uppförandet av hållplatsstugan uppgick till 1361:69 kronor vari även inventarier ingick, t.ex. ”En Wäggklocka till Wäntsalen” för 20 kronor och en spegel för 4 kronor.

1926 flyttades hållplatsstugan över till andra sidan banan och några hundra meter söderut. Anledningen var att man från mejeriet ville bygga en liten bana för transport av mjölkflaskor som skulle sändas med tåget till Stockholm.

Omkring 1939* byggdes en ny stuga ca 100 meter norrut. Efter nedläggningen 1967 stod huset kvar några år innan det revs."

*) 1942 enligt uppgift i Järnvägsmuseets bildarkiv.

Kilometertal

39,9
40,302

Signatur

Osa

Socken

Odensala

Kommun

Sigtuna

Län

Stockholm

Ändringsförslag till objektet Odensala hlp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: Sn2Kb4