Lämna ändringsförslag

Alsike hp

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven
(Märsta)–Uppsala C
Alsike hållplats på 1950-talet. Sannolikt bestod den ursprungliga byggnaden enbart av huskroppen längst bort med de fyra fönstren. Vid ombyggnaden har den närmaste mindre delen tillkommit och hela huset breddats. Läget nära spåret har inte ändrats. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
Alsike hållplats på 1950-talet.  Bild från Sveriges Järnvägsmuseum.  Foto: Okänd.

Ursprungligen benämnd Vrå, namnändrad 1920.

År 1929 anmälde distriktschefen (I distriktet) att hållplatsbyggnaden vid Alsike hade ett olämpligt läge allt för nära spåret och att den var alldeles för liten såväl för resande som för behandling av resgods ("nuvarande lilla expedition är så trång att en koffert som där skall vägas med stor svårighet kan expedieras"). Då byggnaden var i behov av en mera genomgripande reparation ifrågasatte han att bygga en helt ny stationsstuga på en mera lämpligt belägen plats.

År 1930 beslutades om uppförande av en ny hållplatsstuga enligt en viss ritning, men uppenbarligen kom byggnaden aldrig till stånd. I stället skriver distriktschefen 1933 till järnvägsstyrelsen att den tänkta ritningen måste anses föråldrad och föreslog att en ny måtte uppgöras. Resultatet blev den i sammanhanget storartade byggnad som kan ses på bilderna ovan. Styrelsen uttalade att den nya byggnaden skulle förläggas längre söderut för att sikten vid vägövergången skulle förbättras. Sannolikt var det inte fråga om någon längre förflyttning. Medel anslogs i juli 1934 med 11400 kr, varför det får antas att byggnaden uppfördes samma år.

Kilometertal

52,480
52,3

Signatur

Ale

Socken

Alsike

Kommun

Knivsta

Län

Stockholm
Uppsala

Ändringsförslag till objektet Alsike hp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: AJäurC