Lämna ändringsförslag

Alsike hp

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 1970–1999
(Märsta)–Uppsala C
Alsike hållplats, då med namnet Vrå, 1910. Banvaktsstugan 185 Grindtorp har placerat sig mitt i bilden medan hållplatsstugan ses längst till höger. Den fint kolorerade bilden kommer från Lennart Runndings samling i 2023 års jubileumsutställning "300 ögonblick från Knivsta". Foto: Okänd.
Alsike hållplats på 1950-talet med den under 1930-talet uppförda hållplatsbyggnaden, som antingen är en helt nybyggd stuga eller består av den kraftigt utbyggda gamla väntstugan.  Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
Alsike hållplats på 1950-talet.  Bild från Sveriges Järnvägsmuseum.  Foto: Okänd.

Ursprungligen benämnd Vrå, namnändrad 1920.

År 1929 anmälde distriktschefen (I distriktet) att hållplatsbyggnaden vid Alsike hade ett olämpligt läge allt för nära spåret och att den var alldeles för liten såväl för resande som för behandling av resgods ("nuvarande lilla expedition är så trång att en koffert som där skall vägas med stor svårighet kan expedieras"). Då byggnaden var i behov av en mera genomgripande reparation ifrågasatte han att bygga en helt ny stationsstuga på en mera lämpligt belägen plats.

År 1930 beslutades om uppförande av en ny hållplatsstuga enligt en viss ritning, men uppenbarligen kom den byggnaden aldrig till stånd. I stället skriver distriktschefen 1933 till järnvägsstyrelsen att den tänkta ritningen måste anses föråldrad och föreslog att en ny måtte uppgöras. Resultatet blev den i sammanhanget storartade byggnad som kan ses på bilderna ovan. Styrelsen uttalade att den nya byggnaden skulle förläggas längre söderut för att sikten vid vägövergången skulle förbättras. Det rörde sig bara om en förflyttning om omkring 50 meter. Medel anslogs i juli 1934 med 11400 kr, varför det får antas att byggnaden uppfördes samma år.

Kilometertal

52,480
52,3

Signatur

Ale

Socken

Alsike

Kommun

Knivsta

Län

Stockholm
Uppsala

Ändringsförslag till objektet Alsike hp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: bxDdUF