Lämna ändringsförslag

Knivsta

Banvaktsstuga, riven 1938–1952, se anm
(Märsta)–Uppsala C

Ur distriktschefens (I distriktet) skrivelse till Kungl. Järnvägsstyrelsen i mars 1938:

Vid Knivsta finnes en banvaktstuga nr. 182, som i hög grad skymmer sikten vid den närbelägna vägövergången. Från vägintressenthåll har upprepade gånger framförts önskemål om stugans bortflyttning.

Den där boende banvakten har nu beretts annan bostad, varför stugan kan säljas för att rivas. Högsta inkomna anbud lyder på 600:- kronor, vilket synes antagbart med hänsyn till husets ålder och bristfälliga skick.

Distriktschefen får därför anhålla om tillstånd till denna försäljning.

Det begärda tillståndet lämnades genast.

Kilometertal

48,383

Nummer

182
182

Socken

Knivsta

Kommun

Knivsta

Län

Uppsala
Stockholm

Ändringsförslag till objektet Knivsta

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: nv3ses