Lämna ändringsförslag

Putsered hp

Kombinerad banvaktstuga och trafikplats, kvar 2023
(Markaryd)–(Veinge)
423 Putsered Tuesday, 30 October 2012, vy västerut. Foto: Olle Alm.
423 Putsered Tuesday, 30 October 2012. Foto: Olle Alm.
423 Putsered Tuesday, 30 October 2012. Foto: Olle Alm.
423 Putsered Tuesday, 30 October 2012. Foto: Olle Alm.

Hållplats 1899, håll- och lastplats omkring 1918, enbart hållplats omkring 1960, nedlagd 1967 (uppgifter ur Järnvägsdata). En annan uppgift säger att båda växlarna till sidospåret var borttagna 1933 och att den ena återinlades 1940.

Olle Alm 2012-11-26:
"Lång, röd träbyggnad vinkelrätt mot spåret på dettas södra sida. Farstuutbyggnaden ligger på husets östra sida (vänsterläge sett från spåret). Gaveln mot spåret hade tidigare stationsnamnsskylt och en entrédörr, men dessa har tagits bort. Sannolikt var huset förlängt mot spåret med väntsal och liknande från en ursprunglig banvaktsstuga. En liten veranda har tillkommit i förlängningen av farstun. Ett uthus ligger vinkelrätt mot spåret söder om stugan. Båda byggnaderna ligger söder om spåret. Rester av en perrongkant och en lastkaj kan anas vid sidan om spåret. (Besök november 2012)."

Kilometertal

22,04

Signatur

Put

Nummer

423
5

Socken

Knäred

Kommun

Laholm

Län

Halland

Ändringsförslag till objektet Putsered hp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: aveeF7