Lämna ändringsförslag

Hornsborg

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 1981
(Markaryd)–Strömsnäsbruk–(Ljungby)
Hornsborg station den 10 mars 1979. Foto: Bengt Gustavsson.
Hornsborg station 2011. Det här huset finns på stationshusets plats idag, men har INTE varit stationshus. Foto: Olle Alm.

Olle Alm 2011-06-19:
"Stationshuset var av SSJ:s standardtyp i 1 1/2 plan av tegel med randigt mönster. Det låg på spårets östra sida . Efter privatiseringen brandskadades huset. Enligt TÅG 7/82 revs det sedan hösten 1981. En lokalperson bekräftar att huset revs i sin helhet vid ungefär den tiden. Det ersattes därefter med ett nytt bostadshus på samma plats. På norrsidan om stationshuset har funnits ett uthus av SSJ:s standardtyp vinkelrätt mot spåret. Endast ett par lyktstolpar på det som en gång var huvudperrong återstår från järnvägstiden på östra sidan. På västra sidan finns en lastkaj av huggen granit kvar. Banvallen finns kvar som cykelväg. Söder om stationen fanns under en period en torvlastningsplats, där ankommande landsvägstransporter tippade torv direkt i godsvagnar. Ytterligare ett stycke söderut följer Hornsborgs banvaktsstuga och sedan Hornsborgs grusgrop inom ett ganska omfattande järnvägsområde. (Besök maj 2011)".

Kilometertal

66,373

Signatur

Hog

Socken

Hamneda

Kommun

Ljungby

Län

Kronoberg

Ändringsförslag till objektet Hornsborg

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 6QyLGI