Lämna ändringsförslag

Hjulsnäs grusgrop

Trafikplats utan expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven
(Markaryd)–Strömsnäsbruk–(Ljungby)
Hjulsnäs grusgrop 1952. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.

Olle Alm 2011-04-16: "Idag finns bara en övervuxen banvall i en sänka. Om sänkan är naturlig eller en rest av grustaget är svårt att avgöra. Området är kraftigt förändrat på grund av stora vägbyggen och banvallen är delvis borta."

Kommentar: Sänkan stämmer väl med utseendet av den utvidgning av järnvägsfastigheten som kan ses på den ekonomiska kartan och som med all sannolikhet innefattade grusgropen.

Kilometertal

69,225

Signatur

Hjgr

Socken

Hamneda

Kommun

Ljungby

Län

Kronoberg

Ändringsförslag till objektet Hjulsnäs grusgrop

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: WKExLö