Lämna ändringsförslag

Torved

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2011
Mariestad–Torved–(Gårdsjö)

Anslutande bandelar

(Torved)–(Gullspång)

Torved station, första stationshuset. Bild från Järnvägsmuseet, som uppger att den tagits omkring 1906. Fråga är dock om huset var byggt så tidigt. Foto: Erik Rud, Fredsberg.
Torved station den 27 februari 2009. Foto: Sven Olof Muhr.
Torved station, Gullspångsbanans infart den 27 februari 2009. Foto: Sven Olof Muhr.
Torved station den 27 februari 2009. Foto: Sven Olof Muhr.

Enligt Järnvägsdata inrättades Torved som station 1910. Sannolikt var det dock fråga om en s.k. anhaltstation (så i en notis om inrättande av poststation där den 1 augusti 1911). Torved är betecknad som hållplats i 1914 års tidtabell, men station i 1917 års stationsförteckning. Gullspångsbanans tillkomst 1917 föranledde byggandet av ett nytt stationshus, varvid det gamla ändrades till bostadshus. Som hus 9 skall det ha funnits kvar ännu 1957.

Kungl. Väg- och Vattenbyggnadstyrelsens statistik för 1918 har uppgift om att en banvaktsstuga i Torved byggts till.

Kilometertal

206,356
16,845
0

Signatur

Tvd

Socken

Lyrestad

Kommun

Mariestad

Län

Västra Götaland

Ändringsförslag till objektet Torved

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: DFNatR