Malmö

Bandel 458, SJ-distrikt III

Län

Skåne

Spårvidd

1435

Ursprunglig ägare

Statlig

Öppnad

1856