Lämna ändringsförslag

Östervärn

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 1961
(Malmö)–Östervärn–Staffanstorp–(Dalby)–Sjöbo–(Tomelilla)

Anslutande bandelar

(Malmö)–(Östervärn)–Bokskogen nedre–Klågerup–Genarp

Östervärn station okänt år. Okänt vykort. Foto: Okänd.
Östervärn station okänt år. Uppgiften att stationshuset rivits 1953 förefaller osannolik, då den här bilden tagen strax innan huset revs verkar vara nyare än så. Bilmodellerna ger snarare intryck av sent 1950-tal. Bilden kommer från Järnvägsmuseet som uppger att den är tagen 1974, men det är helt fel eftersom det fortfarande råder vänstertrafik. Alltså är den tagen senast 1967. Tillägg 2022-02-27: Det har framkommit uppgift om att stationshuset revs 1961 (Elbogen 2021). Foto: Okänd.
Östervärn station den 26 augusti 1980. Sedan persontrafiken nedlagts och stationshuset rivits användes det här huset som expeditionsbyggnad. Foto: Anders Lundquist.

Malmö - Simrishamnsbanans sträckning mellan Malmö C och Östervärn slopades 1953 och Östervärn blev en ren godsstation. Simrishamnsbanan anslöts i stället till Lundavägen på f.d. Malmö - Kontinentens järnväg. All trafik nedlagd 1992 varpå bangården revs 1995. Enligt satellitbilder ligger området fortfarande obebyggt (not. 2020, men det är inte känt hur pass uppdaterade dessa är).

I februari 2022 kan följande inlägg läsas på Facebook, Järnvägar förr och nu:
"Området som en gång var Östervärns stations bangård har i många år sedan spåren revs upp fungerat som inofficiellt park- och strövområde, mestadels beväxt med sly och buskvegetation.
Området har varit flitigt besökt av hundägare, motionärer och björnbärsplockare. Nu är all växtlighet borta, marken sanerad och byggstart av ett nytt bostadsområde troligen under året."

Kilometertal

1,925

Signatur

Övn

Kommun

Malmö

Län

Skåne
Malmöhus

Ändringsförslag till objektet Östervärn

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 7EuÖJP