Lämna ändringsförslag

Östra Grevie

Banvaktsstuga, kvar 2019
(Malmö)–Fosieby–Trelleborg

Ett rum och kök.

Distriktschefen (III distriktet) i skrivelse till Kungl Järnvägsstyrelsen i september 1934:

"Banvaktsstugan 541 Östra Grevie, vilken sedan den 1/11 1933 varit obebodd, erfordras ej för banbevakningen och har ej heller kunnat uthyras till utomstående. Stugan är svårt angripen av hussvamp och beräknas kräva ett belopp av 2600 kronor, om den skall iordningställas för uthyrning.

Då det emellertid anses osäkert att erhålla lämplig hyresgäst, har jag låtit infordra köpeanbud å stugan jämte tomt om c:a 2500 m2. Tre anbud hava inkommit, lydande å 600, 1500 och 2500 kronor. Högsta anbudet är avgivet av herr J. Thulin, Näsbyholm, och anses med hänsyn till stugans beskaffenhet antagbart. Tomtens värde kan uppskattas till c:a 750 kronor.

Då efter ett ev. iordningställande av stugan det hyresbelopp, som kan erhållas, endast beräknas förränta kostnaderna för nämnda arbete jämte underhåll, anser jag mig böra tillstyrka försäljningen av stugan sådan den nu befinnes, ehuru priset under normala förhållanden måste anses lågt.

Det ifrågasattes att i stället riva stugan för att förbättra sikten vid järnvägsövergången intill stugan och sälja tomten till åkermark, men fördelarna därav ansågs inte tillräckligt stora. Stugan såldes därför med mark för 2500 kr till J. Thulin.

Stugan kvar 2019-04-10. I samband med upprustningen av banan 2015 stängdes vägkorsningen och mellan stugan och spåret finns nu en hög bullervägg./AO

Kilometertal

637,1
19,157

Nummer

541
6

Socken

Östra Grevie

Kommun

Vellinge

Län

Skåne

Byggd

1898

Såld

1934

Ändringsförslag till objektet Östra Grevie

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: ZbI8gÄ