Lämna ändringsförslag

Bäcknäs hp

Trafikplats utan expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven
(Lycksele)–(Storuman)

Har noterat km-talet 116,28 (enligt Järnvägsdata 116,3), men enligt avståndstabell 1932 ska det vara 115,862. Har hållplatsen flyttats ca 400 m från sitt ursprungliga läge?

Kort tid efter att bandelen öppnats för trafik gjorde byamännen i Bäcknäs, Paulund, Norrvik, Lundås, Hjalmarlund, Nybygget och Trevnaden en framställning om att en "av- och påstigningsplats" måtte anordnas vid Bäcknäs. Man hänvisade till att inom området bodde sexton familjer som hade 4-7 km väg till närmaste järnvägsstation som var Åskilje. Dessutom pekade man på att Medelås och Forsvik (Långselberget) redan fått dylika hållplatser trots att de inte tillsammans hade motsvarande folkkmängd.

Distriktschefen (V distriktet) uttalade att resandefrekvensen inte torde bli av större omfattning, men med hänsyn till bilkonkurrensen och den jämförelsevis ringa kostnaden för en hållplats av enklaste slag tillstyrkte han framställningen. Kungl. Järnvägsstyrelsen beslutade i enlighet med byamännens önskemål.

I stället för det beslutade läget vid km 115,8 kom hållplatsen att anordnas vid km 116,3, där en enkel hållplats väntkur uppfördes.

Under handläggningstiden inkom en begäran om inrättande av en håll- och lastplats vid Trevnan 1,6 km närmare Åskilje, men den avslogs med hänvisning till beslutet om Bäcknäs. I sammanhanget ville Kungl. Järnvägsstyrelsen meddela "att hinder icke möter att genom uttagning av vagnar å linjen möjliggöra lastning och lossning av vagnslastgods å platsen".

Kilometertal

116,28
115,862

Signatur

Bks

Socken

Lycksele

Kommun

Lycksele

Län

Västerbotten

Ändringsförslag till objektet Bäcknäs hp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: lcLRQ3