Lämna ändringsförslag

Åskiljebron

Bro över vattendrag, kvar
(Lycksele)–(Storuman)

Umeälven är här över 400 m bred men till drygt halva bredden är en banan utlagd på en bank. Återstående 180 m avverkas genom bandelens längsta bro.

Bron består av fyra 45,0 m långa spann av överliggande fackverk. Beställningen gjordes hos Kockums Mek. Verkstad i Malmö, som tillverkade två av spannen, men överlät tillverkningen av de återstående två spannen samt hela monteringen av bron till J.E. Petersens Mek. Verkstad i Trelleborg.

Bron var från början en ren järnvägsbro men ändrades till kombinerad järnvägs- och landsvägbro. Enligt Järnvägsdata skedde ändringen 1934. Överenskommelse med vägdistriktet hade emellertid träffats redan sommaren 1930, så frågan är om det tog hela fyra år att förse bron med en körbana av trä.

Här inrättades också en signalplats ("det fanns ett litet hus med ett ställverk, två vevar, som användes när bommarna skulle fällas") vilken sköttes av hustrun till banvakten i den närbelägna banvaktsstugan Brostugan. I mitten av 1960-talet blev bron åter en ren järnvägsbro.

Koordinaterna avser mitten av bron.

Kilometertal

121,0-121,2

Signatur

Åbn

Socken

Stensele

Kommun

Storuman

Län

Västerbotten

Ändringsförslag till objektet Åskiljebron

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: fxUsa4