Lämna ändringsförslag

Harlösa

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2020
(Lund)–Harlösa

Anslutande bandelar

(Kävlinge)–(Örtofta)–(Harlösa)–(Sjöbo)
Dalby–(Harlösa)–(Bjärsjölagård)

Harlösa station sommaren 1963. SJ-Skolan var förlagd hit för utbildning i kontaktledningsbygge och liknande. Därför kan ledningsbryggor ses på bilden trots att ingen av de fem ingående banorna varit elektrifierad. Den gamla HC-bussen hade ingen allmän trafikuppgift eftersom persontrafiken var nedlagd sedan 1955 utan användes enbart för personaltransporter. Foto: Jöran Johansson.
Harlösa station den 9 juli 1974. Den fd godsvagnen med takbrygga används vid utbildning i kontaktledningsarbete. Foto: Bengt Gustavsson.
Harlösa station den 26 september 1976. Skylten med SJ-SKOLAN på taknocken har monterats ned. Foto: Bengt Gustavsson.
Harlösa station den 26 september 1976. Även om SJ-skolan tagit ned skylten förefaller verksamheten ännu fortgå. Foto: Bengt Gustavsson.
Harlösa station den 18 september 1982. SJ-Skolans verksamhet är avslutad, kontaktledningsbryggor och annan övningsutrustning är nedmonterad, men bangården med spår och plattformar ligger kvar än en tid. Foto: Bengt Gustavsson.
Harlösa station gatusidan den 1 maj 2008. Byggnaden har med sina spetsiga gavlar en plan som är unik för svenska järnvägsstationer. Även de runda tornen gör byggnaden speciell.  Foto: David Larsson.
Harlösa station den 9 april 2010. Foto: Bengt Gustavsson.
Harlösa station, bangårdssidan den 9 april 2010. Tyvärr har de välproportionerliga och för byggnadens karaktär viktiga skorstenarna ersatts med små "tryckknappar". Foto: Bengt Gustavsson.

Stationshuset inrymmer numera ett bibliotek (not. 2008), d:o 2020.

Kilometertal

23,6
45,74
39,064

Signatur

Höa

Socken

Harlösa

Kommun

Eslöv

Län

Skåne

Ändringsförslag till objektet Harlösa

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: bäu5öo