Lämna ändringsförslag

Arendala hlp

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven före 1984
(Lund)–Harlösa

Sidospår 1906, håll- och lastplats 1909, nedlagd 1939.

Inrättad 1906 som provisorisk lastplats ("stickspår" enligt Järnvägsdata) med namnet Östra Torn för transporter till ett sockerbruk. Då trafikplatsen skulle permanentas 1909 ansåg posten att namnet alltför mycket påminde om Östra Torp och därför fick den heta Arendala.

En liten kur fanns redan på lastplatsens tid.

Inga lämningar kvar (not. 2009).

Kilometertal

5,2

Signatur

Ar

Socken

Lunds lfs

Kommun

Lund

Län

Skåne
Malmöhus

Ändringsförslag till objektet Arendala hlp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: nGc2PZ