Lämna ändringsförslag

Boden

Banvaktsstuga, riven
Luleå–Gammelstad–(Boden)

Oklart om stugan funnits.

1934 ville Statens järnvägar avyttra ett antal obehövliga markområden, bl.a. ett obebyggt banvaktsstuguområde vid km 1146,424. Är det detta objekt och har det i så fall funnits en stuga här som rivits eller har det för banvaktsstuga avsedda området aldrig bebyggts?

En till ärendet fogad kartskiss visar ett ca 3000 kvm stort område väster om järnvägen och omedelbart norr om Nylandsbäcken. Landsvägen Sävast - Boden går parallellt med järnvägen intill denna och passerar således över det aktuella markområdet. Vägen som tidigare gått över Svartbyn har tillkommit efter att järnvägen byggdes. Det ligger nära till hands att anta att banvaktsstugan, om den funnits, rivits då vägen byggdes.

Banvakter

Kilometertal

1146,161

Nummer

375

Socken

Överluleå

Kommun

Boden

Län

Norrbotten

Ändringsförslag till objektet Boden

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: ZHWMHT