Lämna ändringsförslag

Sävastklint

Banvaktsstuga, riven före 1999
Luleå–Gammelstad–(Boden)
373-374 Långmyran. Bilden är tagen före 1929, det år då banvaktsstugan ombyggdes till enkelstuga med nr 373 och namnändrades till Sävastklint. Bild från Tommy Hendler. Foto: Okänd.

Stugan hade ursprungligen nr 373-374 och var alltså en dubbelstuga. Den benämndes då Långmyran.

1929 byggdes den om till enkelstuga, fick numret 373 och namnet Sävastklint.

I samband med försäljning av ett antal obehövliga bebyggda eller obebyggda markområden, tillskrev distriktschefen (V distriktet) Kungl. Järnvägsstyrelsen 1937-12-01:

"Markområde å linjen Sävast - Boden, varå finnes uppförda banvaktsstugan nr 373 jämte tillhörande uthus. För ett intilliggande, uttömt grustag om 21150 kvm finnes försäljningsmedgivande enligt Kungl. Maj:ta brev av den 13 juni 1930. Då det kan tänkas, att framtida spekulant önskar förvärva hela det mellan järnvägen och landsvägen belägna området, anses lämpligt, att försäljningsmedgivande utverkas även för det mellanliggande markområdet om cirka 20750 kvm, å vilket förutnämnda banvaktsstuga är belägen."

Kilometertal

1149,766

Nummer

373
373-374

Socken

Sävast

Kommun

Boden

Län

Norrbotten

Ändringsförslag till objektet Sävastklint

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: aWKiSu